Kontakt

Tartu 3
Tõrva linn
Tõrva vald
68606 

https://torvalill.torva.ee/

 

 Ametikoht Nimi Vastuvõtuaeg Kontakt
 Direktor Ede Truu T 08:00-11:00
N 15:00-18:00
766 5336
ede@torva.ee
 Majandusjuhataja/tervishoiutöötaja Hedna Pitsi
 

766 5336
hedna.pitsi@torva.ee

 

Lasteaed Tõrvalill

Lasteaed Tõrvalill on väike lastesõbralik, kolmerühmaline lasteaed.

Tõrva sovhoosi lasteaed avati 8. aprill 1968 a. Töötas 1 sõime- ja 1 aiarühm. 1972 a. tehti juurdeehitus ning sellest ajast töötab majas 1 sõime- ja 2 aiarühma. Maja omab oma katlamaja.

Alates 1992 kuulub lasteaed Tõrva linnale.

Igal argipäeval seitsmest poole seitsmeni on nii õpetajad kui ka mudilased kasvatamise-kasvamise tööga agarasti ametis. Mäng on mudilase jaoks kõige tähtsam. Ka õpetamine ja õppimine toimub mängu kaudu.

Pakume turvalist töökeskkonda. Aiaga piiratud õuealal saavad lapsed liivakastis mängida, ronida, kiikuda ja joosta. Tublid õpetajad on alati valmis lapsevanematele toeks ja abiks olema. Väikeses majas valitseb heatahtlik ja turvaline õhkkond.