Mulgi turg

MTÜ Mulgi Mekk
telefon 5 567 5019
e-post mulgimekk(at)gmail.com

Turul kauplemise eeskiri

Kinnitatud Tõrvas, 01.11.2016.
 
Tõrva linnas  aadressil Tõrva, Veski 7a korraldab turukaubandust MTÜ Mulgi Mekk (registrikood 80377138) (Tõrva Linnavalitsuse 02.11.2015 määrus nr 3).
 
Tõrva Mulgi turg on avatud E, T, K, R, L kl 9.00 - 14.00,  N kl 9.00 - 16.00 suletud  P.

Kauplemise eeskiri

 1. Turukaubanduse korral müüakse kaupa või teenust turukaubanduse korraldaja (MTÜ Mulgi Mekk) lubatud piiritletud alal (Lisa 1, kaart) kindlal kauplemise ajal ja müügipileti alusel. 
 2. Kaupleja on kohustatud pakkuma kaupa vaid selleks ettenähtud korraldaja poolt paigaldatud müügikohalt.
 3. Kaupa on lubatud pakkuda koha olemasolul ka sõiduauto või kaubiku pealt. 
 4. Kaupleja ostab päeva või kuu müügipileti vastavalt hinnakirjale (Lisa 2, hinnakiri). Müügipilet tuleb alles hoida kauplemise aja lõpuni. Volitatud isikute nõudmisel peab kaupleja esitama kontrolliks müügipileti. Ilma müügipiletita kauplemisel trahv 10 eurot. 
 5. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on keelatud. Samuti on keelatud letita müük kastidest, kottidest jmt
 6. Kaupleja peab hoidma müügikoha ümbruse kauplemise ajal puhtana ja pärast kauplemise lõppu koristama müügikoha.
 7. Kaubad peavad olema korralikult pakendatud või välja pandud, toidukaupadel peavad olema märgitud kuupäevad ja kauba päritolumaa.
 8. Toidukaupadega kauplejal peab olema igapäevaselt kaasas tervisetõend. Tervisetõendi puudumisel on turu korraldajal õigus müügitegevus lõpetada.
 9. Kaupleja vastutab kauba saatedokumentide, lubade, kvaliteedi tõendite jmt. korrasoleku eest isiklikult.
 10. Kauplejal on õigus: kaubelda selleks ettenäidatud kohal, kuumüügipileti ostjal igapäevaselt temale määratud kohal, päevapileti ostjal temale selleks päevaks määratud kohal,  kasutada WC turuhoones, kasutada prügikonteinerit, kasutada turul kättesaadavat vett, lisatasu eest  elektrit. 
 11. Turu väravate juures tohivad kaubelda ainult kohaliku toiduaine ja käsitöö pakkujad, kui turu korraldajad pole teisiti sätestanud.
 12. Autode ja kärude hoidmine müügitegevuse ajal turuplatsil pole lubatud,  kui turu korraldajad pole teisiti sätestanud.
 13. Turukaubanduse korras on keelatud müüa:
 • Kaupa või teenust, mille müügi korral on seadusega nõutav märge registreeringus, tegevusluba, litsents.
 • Salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendid.
 • Arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal.
 • Muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.

Hinnakiri

Müügilettidelt kauplemine

 • riidemüügi müügileti päevapilet 4 eurot, laupäeval 5 eurot (arvestatud kuni 6 meetrit), iga lisanduv meeter 1 eurot
 • riidemüügi müügileti kuumaks - 35 eurot (arvestatud kuni 6 meetrit)
 • müügipaviljoni rendi kuumaks - 50 eurot
 • toidukaupade kauplemine müügipaviljonis üks koht 2,5 eurot, laupäeviti 3  eurot
 • müügipaviljoni ühe koha rendi kuumaks 30 eurot
 • müügipaviljoni rendi kuumaks - 50 eurot

Laudadelt kauplemine

 • Toidu ja  käsitöö ühe laua müügihind (kuni 1 meeter) 1 euro, laupäeviti 2 eurot, kuumaks 15 eurot
 • 1 meeter kuni 3 meetrit - 2 eurot, laupäeval 3 eurot, kuumaks 20 eurot
 • 3 meetrit kuni 6 meetrit - 3 eurot, laupäeval 4 eurot, kuumaks 30 eurot

Taimede  müük

 • ühe laua müügihind (kuni 1,5 meeter) 1,5 euro, laupäeviti 2 eurot, kuumaks 15 eurot
 • 1,5 meeter kuni 3 meetrit - 2 eurot, laupäeviti 3 eurot, kuumaks 20 eurot
 • 3 meetrit kuni 6 meetrit - 4 eurot, laupäeviti 5 eurot, kuumaks 30 eurot
 • müük autodelt või kärult - 5 eurot, laupäeviti 6 eurot, kuumaks 40 eurot

Autodelt, kärudelt ja kaubikutelt kauplemine ( kohad piiratud)

 • ühe päeva pilet  (auto + laud) 4 eurot, laupäeviti 5 eurot, kuupilet 50 eurot.

Laadapäevadel lisandub tavahinnale 50%.

Juurdemaks laadapäevadel ei kehti kuumüügipileti ostjale.

MTÜ Mulgi Mekk jätab  endale  õiguse hindu muuta. Erikokkulepped sõlmitakse kirjalikult.