« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istung

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 24. mail 2022 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

 

 

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

 

2. Tõrva valla 2022. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsjuht Maire Appo

Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Eero Viisu

 

3. Tõrva valla raamatukogude ümberkorraldamine
Ettekandja: abivallavanem Helen Elias

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Indrek Valner

 

4. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abivallavanem Helen Elias

 

5. Omafinantseeringu garanteerimine
Ettekandja: abivallavanem Aivar Uibu

 

6. Tõrva Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 22 muutmine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Terje Tomson

Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Hardo Lust

 

https://kov.torva.ee/volikogu-eelnoud-1