« Tagasi

Hanketeade: "Võsa eemaldamine Helme ordulinnuse varemetes"

Tõrva Vallavalitsus kutsub osalema hanke "Võsa eemaldamine Helme ordulinnuse varemetes" pakkumismenetlusel.

1. ÜLDOSA

1.1 Hankija: Tõrva Vallavalitsus, registrikood 77000418, Kevade 1, Tõrva linn, 68605 Tõrva vald,  Valgamaa.

1.2 Hanke nimetus: „Võsa eemaldamine Helme ordulinnuse varemetes".

1.3 Hanketeate küsimustele vastab vallamajanduse osakonna hooldusjuht e-posti aadressil heli.otti@torva.ee.

1.4 Pakkumine vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on euro.

1.5 Pakkumine saata aadressile heli.otti@torva.ee.

2. HANKE TÄHTPÄEVAD

2.1 Pakkumuste esitamiste tähtaeg: 05. august 2022 kell 12.00.

2.2 Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab ja võtab vastutuse, et tal on olemas vajalik tehnika, pädevus ning võimekus tööde tähtajaliseks tegemiseks.

Hankelepingu täitmise tähtaeg: hiljemalt 1 kuu peale lepingu sõlmimist.

3. TEHNILINE KIRJELDUS

Käesolevaga kavandatakse eemaldada võsa väljastpoolt Helme ordulinnuse varemeid.

Asukoht on Helme, Tõrva vald (20303:001:0001).

Kavandatavad tööd:

-       võsa eemaldamine väljastpoolt ordulinnuse varemeid

-       raiejäätmete utiliseerimine

Pakkuja peab enne pakkumuse esitamist tutvuma objektiga kohapeal koos hankija  esindajaga ja täpsustama tööde teostamise ala suuruse.

4. PAKKUMUSTE HINDAMINE

4.1 Hankija kontrollib pakkuja riiklike maksuvõlgade puudumist.

4.2 Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

5. HANKELEPINGU TINGIMUSED

5.1  Tööde akteerimine toimub vastavalt teostatud tööde mahule pakkumuses esitatud ühikhindade alusel.

5.2  Maksed teostatakse peale tööde vastuvõtmist ja kirjalikult vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.

 

Lisainfo: Heli Otti, hooldujuht, heli.otti@torva.ee