« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 22. novembril 2022 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

 

1. SA Tõrva Haigla likvideerimismenetluse algatamine
Ettekandja: SA Tõrva Haigla ja AS Tõrva Tervisekeskus juhataja Merily Boisen

2. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

3. 2022. aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Eero Viisu

4. Ülesande andmine Tõrva Vallavalitsusele liiklusohutuse parandamiseks Tikste ja Kaarlimäe piirkonnas
Ettekandja: volikogu liige Karl Kirt
Kaasettekandja: vallamajanduse osakonna juhataja Tõnu Jaansalu

5. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord
Ettekandja: abivallavanem Helen Elias
Kaasettekandja: noorsootöökomisjoni esimees Giia Timpson

6. Noorte omaalgatuse toetamise kord
Ettekandja: abivallavanem Helen Elias
Kaasettekandja: noorsootöökomisjoni esimees Giia Timpson

7. Tõrva Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 50 muutmine
Ettekandja: spordi ja rahvatervise spetsialist Tiina Neumann
Kaasettekandja: spordikomisjoni esimees Kalle Vister


Eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees