« Tagasi

Tõrva Vallavalitsus ootab meeskonnaga liituma sotsiaaltööspetsialisti!

Sinu tööks saab olema:

 • sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande alane nõustamine ning probleemide lahendamine ja vältimatu sotsiaalabi korraldamine;
 • abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine;
 • rahaliste hüvitiste, sh toimetulekutoetuste ning teiste riigieelarvest ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramine;
 • valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine;
 • valdkonna projektitöödes osalemine;
 • valdkonna statistiliste andmete kogumine ja aruannete koostamine;
 • andmete esitamine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR;
 • ennetustöö kogukonnas.

Sa oled hea kandidaat, kui:

 • Sa omad erialast kõrgharidust või oled seda omandamas;
 • Sa vastad avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatud tingimustele;
 • Sul on hea suhtlemisoskus, võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras;
 • Sa tunned valdkonnaga seotud õigusakte ning oskad töötada vajalike andmekogude ja infosüsteemidega (STAR, MS Office, DHS Delta jt);
 • Sa omad B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.

Sinu kandidatuurile tuleb kasuks:

 • avalikus teenistuses töötamise kogemus;
 • eelnev kogemus sotsiaalvaldkonnas;
 • vene keele oskus suhtlustasandil;
 • isikliku auto ametisõitudeks kasutamise võimalus.

Pakume Sulle:

 • huvitavat  ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • täiendkoolituse võimalusi;
 • toetavat meeskonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • töökohta suvituslinnas Tõrvas.

Konkursil osalemiseks saada CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja kinnitus, et ei esine ametniku teenistusse võtmise välistavaid asjaolusid hiljemalt 20.12.2022 Tõrva Vallavalitsuse e-posti aadressil torva@torva.ee

Lisainformatsioon: sotsiaalosakonna juhataja Liisa Luht-Krimberg (liisa.luht@torva.ee; 5301 4335)