« Tagasi

Ussisõnade õppus jõuab Tõrva valda juba sel nädalavahetusel

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sellel sügisel õppuse Ussisõnad, mille raames ligi 10 000 maakaitseüksuste reservväelast värskendavad õppekogunemisel oma üksikvõitleja individuaalseid sõjalisi baasteadmisi. Lisaks harjutatakse jao- ning rühma tasemel vastase kulutamist ja varitsuste ning tõkete püstitamist.

Ussisõnade aktiivsem tegevus toimub 28. augustist 8. oktoobrini. Selles ajavahemikus korraldavad kõik Kaitseliidu maakaitseringkonnad koostöös kaitseväe üksustega neile määratud üksuste väljaõppe. Iga üksuse väljaõpe on jagatud ülemate väljaõppeks, põhikoosseisu väljaõppeks ja koostegevusharjutuseks. Üldjoontes kestab iga maakaitseringkonna korraldatav väljaõpe ligi 10 päeva.

Lõuna maakaitseringkonnas algab õppus Ussisõnad 15. septembril ja kestab kuni 8. oktoobrini. Selles ajavahemikus toimuvad mitmed tegevused, mis toovad teedele ja erinevatele maa-aladele tavapärasest suuremas mahus kaitseväelasi ning kaitseväe tehnikat.

Tõrva vallas toimuvad esimesed väljaõppe tegevused ajavahemikul 21.-23. september, mis toovad kaasa ajutisi muudatusi liikluskorralduses. Lisaks on oodata tegevusi ajavahemikus 29. september kuni 8. oktoober. 

Kaitsevägi ja Kaitseliit paluvad kohalikelt elanikelt mõistvat ja toetavat suhtumist ning tänavad kõiki, kes aitavad kaasa õppuse õnnestumisse! 

Tunneme uhkust õppusel osalevate reservväelaste üle!