« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 22. veebruaril 2024 algusega kell 16.00 restoranis "Malmizza" (Valga 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Perearstiteenuse korraldusest Tõrva vallas
Ettekandjad: Tervisekassa esindaja Marko Tähnas
                     Terviseagentuur OÜ esindaja Madis Tiik

2. Tõrva valla 2024.a. eelarve II lugemine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Eero Viisu

3. Tõrva valla 2024.a. eelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Eero Viisu

4. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine riikliku toimetulekutoetuse määramisel
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Liisa Luht
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Tiiu Vips

5. Tõrva Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Ettekandja: vallavanem Helen Elias
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Tiiu Vips

6. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Helen Elias

Eelnõud