Tõrva linna üldplaneering

Tõrva linna üldplaneeringu koostamine algatati Tõrva Linnavolikogu 10. juuni 2003. a määrusega nr 9.

 

Üldplaneering valmis AS Entec ja Tõrva Linnavalitsuse vahelises koostöös ja kehtestati Tõrva Linnavolikogu 01.02.2005 otsusega nr 4.

 

Üldplaneering tähendab eelkõige kokkuleppeid. Selle koostamise käigus üritatakse leida parim lahendus vastuoludele, mis eksisteerivad erinevate huvide esindajate vahel, näiteks riigi, linna elanike ja linnas olevate erinevate huvigruppide vahel. 

Kehtestatud üldplaneering on omakorda aluseks detailplaneeringute koostamisele.