Ülevaade Tõrva Muusikakooli ajaloost

Tõrva Muusikakooli avamine sai teoks tänu entusiastlike muusikute Aino ja Sulev Orgse elama asumisele Tõrva linna.

Enne 1981. aastat puudus Tõrvas professionaalne pillimänguõpetus.

1981. aasta sügisel alustas Tõrvas tööd Valga Lastemuusikakooli filiaal. Igapäevane õppetöö toimus Tõrvas, arvestused ja eksamid tuli sooritada Valga muusikakoolis. Õppida sai kahte pilli: klaverit ja viiulit. Filiaalina tegutseti aastatel 1981-1985.

Iseseisev Tõrva Lastemuusikakool (42. Lastemuusikakool Eestis) avas uksed 1. septembril 1985 Tõrva Keskkooli (praegu Tõrva Gümnaasium) ruumides. Klaveri, viiuli, akordioni, kitarri ja puhkpilli erialale võeti vastu 57 õpilast. Koolis töötas 9 õpetajat.

Muusikakooli loomist Tõrvas toetasid mitmed tolleaegsed ümbruskonna ettevõtted: Valga KEK, Valga EPT, Tõrva sovhoos, Tõrva Linna Täitevkomitee ning Valga Rajooni Kultuuriosakond. Ministeeriumi loal ja koostöös kohalike asutuste juhtidega leiti raha vastavatud koolile inventari muretsemiseks. Valga KEK-i juhtkond eraldas muusikakooli tööle asunud õpetajatele oma jaotuskavast uued korterid. Tõrva keskkooli juhtkond võimaldas klassiruumide kasutamise igapäevaseks õppetööks ning oli abiks inventari muretsemisel.

1992. aastal nimetati Tõrva Lastemuusikakool Tõrva Muusikakooliks.

Muusikakooli esimene direktor (aastatel 1985-2006) Aino Orgse oli mitmekülgselt andekas muusikainimene. Lisaks tööle muusikakoolis juhatas ta veel Helme valla segaansamblit „Sillervo", oli tegev Tõrva meeskoori dirigendina ning Helme Maarja koguduse ja Tõrva Immaanueli koguduse juures pühapäevakooli õpetajana. Aino Orgse algatusel hakati Tõrvas läbi viima Erni Kasesalule pühendatud kandlepäeva. Kahjuks on see traditsioon nüüdseks hääbunud.

2007.aastast juhib õppeasutuse tegevust Thea Leitmaa.

Tõrva Muusikakool kuulub Eesti Muusikakoolide Liitu, Liivimaa Muusikakoolide Ühendusse ning teeb tihedat koostööd Lõuna-Eesti regiooni muusikakoolidega.

Tõrva muusikakooli õpilased osalevad aktiivselt Lõuna-Eesti regiooni ja üleriigiliselt toimuvatel üritustel:

  • D.O. Wirkhausile pühendatud Noorte löök- ja puhkpilliõpilaste konkurss Kõrvekülas;
  • Rahvusvaheline klaveriansamblite festival Valga muusikakoolis;
  • Kammermuusika päev Otepää muusikakoolis;
  • Klaveripäev „Klaver Vikerkaarel" Valga muusikakoolis;
  • EML poolt korraldatud vabariiklik konkurss „Parim noor instrumentalist";
  • Noorte pianistide suvekool Tartus;
  • Lõõtspillipidu Harmoonika Põlva Intsikurmus;
  • Tõrva noored muusikud osalevad Liivimaa Noorteorkestri ja Puhkpilliorkestri Livonia tegevuses.

Tõrva muusikakoolist on saanud muusikalise alushariduse mitmed tunnustatud muusikud: Rahvusooper Estonia solist, tenor Urmas Põldma, vabakutseline laulja Hille Sillaots-Kurm, Tallinna Huvikeskuse Kullo Ellerheina mudilas- ja lastekoori dirigent ja VHK õpetaja Mallika Veeperv, Rapla muusikakooli viiuliõpetaja Maiken Mikk-Pajupuu, koorijuht ja muusikaõpetaja Eve Paap, Valga muusikakooli löökpilliõpetaja ja ansamblist Kristo Joosep, viiuliõpetaja Lauri Orgse, VHK õpetaja Anna-Maria Orgse, muusikaõpetaja Heli Järv, teatri Vanemuine orkestrant ja Elva muusikakooli löökpilliõpetaja Ilmar Varjun, Valga muusikalitrupi Kungla asutaja, muusikajuht ja lavastaja Siiri Kravtsov-Põldsaar.jt.

Tõrva muusikakoolis on õppinud rahvusvaheliselt tuntud metsosopran Monika-Evelin Liiv ja superstaari-saatest tuule tiibadesse saanud noor lauljatar Gertu Pabbo. Mitmetel noortel on muusikaõpingud ja kõrghariduse omandamine veel pooleli.

Tõrva muusikakooli on lõpetanud 185 noort muusikut.

2019/20 õppeaastal õpib muusikakoolis kokku 100 õpilast Tõrva vallast ning 3 õpilast teistest valdadest (Elva, Otepää ja Viljandi).

Koolis töötab koolis 14 õpetajat.