Comenius Regio projekt 2010-2012 on lõppenud

Comenius Regio projekti käigus võrdlesid partnerid teineteise muusika- ja kunstihariduse traditsioone ja haridussüsteeme, tutvusid partnerriigi muusika ja kunstiga ning õppisid teineteiselt.

 

Tšehhimaa kunstikoolides õpetatakse pillimängu, maali- ja tantsukunsti ühes ja samas koolis. Projektikülastuste käigus ja haridusjuhtidega rääkides tundus see süsteem hästi toimivat. Tõrva linnas võib tulevikus samuti kogu huviharidus ühe juhtimise alla koonduda. Õpilastele oleks see süsteem tõenäoliselt sobivam. Tunniplaani saaks teha nii, et õpilane jõuaks nii kunsti- kui muusikatundi. Arutelu on alustatud.

 

Projekti käigus külastati koolides muusika- ja kunstitunde, osaleti eksamitel. Nagu selgus on Tšehhis kunstiharidus formaalsem kui Eestis. Tõrva kunstistuudio tundidesse  saavad lapsed minna sisseastumiskatseteta. Tšehhis peab lapsel olema kunstiannet, et kunstiõppesse saada. Ka muusikakoolidesse on Tšehhi lastel raske pääseda, konkurss on tugev. Partnerid vahetasid noote ja õppematerjale, õpiti teineteise rahvatantse. Tõrva, Karksi-Nuia ja Tarvastu  muusikakoolis saavad õpetajad kasutada nüüd tuttavaks saanud Tšehhi rahvamuusikat ja muusikateooriatundides tutvustada Tšehhi kuulsaid heliloojaid.

 

Projekt võimaldas partneritel osaleda ka mitmetel muusikaüritustel ja kunstinäitustel nii  Tsehhis kui Eestis ja tutvuda partnerriigi muusika ja kunstiga. Tšehhi külalised osalesid meie koolinoorte laulu- ja tantsupeol 2011.aasta  juulis, see jättis partneritele tugeva mulje ja kinnitas, et meie õpilased peavad lugu rahvatraditsioonidest. Projekti käigus kohtusid kahe riigi muusikaõpetajad ja andsid kaks ühist kontserti. Samuti valmistasid  kunstiõpetajad õpilaste abiga ette ühise rahvusmustrite teemalise kunstinäituse, mis rändas ringi nii Tšehhis kui Mulgimaal. Viidi läbi ühiseid töötubasid nii kunsti- kui muusikakoolides, kus tutvustati õpetamismeetodeid ja uusi suundi.

 

Õpetajatel ja haridusjuhtidel oli projekti käigus võimalus kogemuste vahetamiseks ja teineteiselt õppimiseks. Põnev oli end partneritega võrrelda, Tšehhi kultuuri tundma õppida ja nentida, et oleme ka ise tublid.

Comenius Regio koostööprojekt 2010-2012

Intercultural Learning in the Field of Music and Arts Education
 
Comenius Regio koostööprojektis osalevad kaks partnerorganisatsiooni, kumbagi esindab kohalik üldhariduse ja koolide tegevuse eest vastutav asutus, kellele lisaks on projekti kaasatud vähemalt 2 kohalikku partnerit, sealhulgas üks kool ja veel vähemalt üks asutus.

 

Tõrva Linnavalitsus on projektipartneriks Moraavia-Sileesia Regioonivalitsusele. 
Tõrva Linnavalitsuse kohalikeks partneriteks on Mulgimaa muusikakoolid (Tarvastu Kunsti- ja Muusikakool, Karksi-Nuia Muusikakool, Tõrva Muusikakool) ja Tõrva Kunsti- ja Käsitöökoda.
Projekti eesmärgiks on arendada partnerite vahelist muusika- ja kunstihariduse alast koostööd, selle käigus vahetada kogemusi ja õppida üksteiselt, osaleda ühistel koolitustel.
Projekt kestab kaks aastat (2010.a. sügis kuni 2012.a. suvi). Projekti keel on inglise keel.