Kontaktid

 Ametikoht

 Nimi

 Haridus/eriala

 

 Kontakt

 

 Vallavanem

 

Helen Elias
    

kõrgem/maksundus ja toll;
ärijuhtimine

554 0358
helen.elias@torva.ee

 Abivallavanem
(ehitus, planeerimine ja keskkond)
Aivar Uibu kõrgem/agronoomia 515 3546, 766 8451
aivar@torva.ee
 Abivallavanem
(haridus, kultuur ja sotsiaal)
Lauri Drubinš kesk-eri/rekreatsioonikorraldus 512 4285
lauri@torva.ee
 Avalike suhete spetsialist

Marianne Sokk

kõrgem/ajakirjandus ja kommunikatsioon 522 8355
marianne.sokk@torva.ee
 Arendusspetsialist Mariell Viinalass kõrgem/loodusteadused 766 5313, 5241 882
mariell.viinalass@torva.ee

 Kantselei

 Vallasekretär Signe Kiin kõrgem/õigusteadus 
magister
766 5314
signe@torva.ee
 Vallasekretäri abi Eve Eisen kõrgem/maakorraldus 766 5316
eve.eisen@torva.ee
 IT spetsialist Henno Täht kesk-eri/personaalarvutid ja arvutivõrgud 5101826
henno.taht@torva.ee
 Sekretär Tiiu Kukk kõrgem/rahvamajandus 766 5310
torva@torva.ee

 Finantsosakond

 Finantsjuht Maire Appo kõrgem/ökonomist-organisaator 766 5320
maire@torva.ee
 Pearaamatupidaja        
 Raamatupidaja Eda Lend kesk-eri/raamatupidamine 766 5321
eda@torva.ee
 Raamatupidaja Juta Kõrran kesk-eri/planeerimine 767 9761
juta.korran@torva.ee
 Sekretär-raamatupidaja Aime Raidla kesk-eri/programmeerimistehnika 766 5348
aime.raidla@torva.ee

 Sotsiaalosakond

 Sotsiaalosakonna juhataja
 
Liisa Luht keskharidus
omandamisel: kõrgem/sotsiaaltöö
766 5347; 5301 4335
liisa.luht@torva.ee
 Sotsiaaltööspetsialist Kersti Jürise keskharidus
omandamisel: kõrgem/sotsiaaltöö
526 7613
kersti.jurise@torva.ee
 Sotsiaaltööspetsialist Kärol Kangur keskharidus
omandamisel: kõrgem/sotsiaaltöö
5302 1125
karol.kangur@torva.ee
Lastekaitsespetsialist Kristi Kiusalaas kõrgem/sotsiaaltöö 530 90211
kristi.kiusalaas@torva.ee
Lastekaitsespetsialist Tea Tuvikene kõrgem/tehnikateadused

5860 8005
tea.tuvikene@torva.ee

NGTS noorte heaolu spetsialist Kristi Napast kõrgem/sotsiaaltöö; ärijuhtimine 5454 5410
kristi.napast@torva.ee
 

 Haridus- ja kultuuriosakond

 Spordi- ja rahvatervise 
 spetsialist
Tiina Neumann keskharidus 766 5340
tiina.neumann@torva.ee
 Haridusspetsialist 
 (0,65 kohta)
Urmo Reitav kõrgem/haridusteadus 766 5319
urmo.reitav@torva.ee
 

 Vallamajanduse osakond

 Juhataja Tõnu Jaansalu kõrgem/transport ja logistika 766 5312
tonu.jaansalu@torva.ee
 Hooldusjuht Heli Otti kesk-eri/maastikukujundus 766 5330
heli.otti@torva.ee

 Keskkonna- ja ehitusosakond

Keskkonnaspetsialist

Jane Mölder kõrgem/maastikuarhitektuur 766 5318
jane.molder@torva.ee

Maakorraldusspetsialist

Arvo Kargu kõrgem/maaparandus 766 8454
arvo.kargu@torva.ee

Ehitusspetsialist

Andres Jurs kõrgem/ehitustehnika 766 8453, 506 9331
andres.jurs@torva.ee