Comenius Regio projekt (2013-2015) Intercultural Learning In Physical Education, partnerid Lukow ja Tõrva

Projekt on planeeritud kahe sõpruslinna Łukowi ja Tõrva vahel. Aastal 2000 kirjutasid linnapead alla sõpruslepingule. Łukowi ja Tõrva linnajuhid on käinud korrapäraselt ametlikel visiitidel ja ka õpilased on omavahel paaril korral kohtunud, kuid linnakodanike vahel ei ole kontakte olnud. Käesolev projekt loob partnerlinnade haridustöötajate ja spordijuhtide ning treenerite vahel hea kontakti. Koolide ja spordiklubide vahel luuakse otsekontaktid, mis loodetavasti arenevad tulevikus uuteks projektideks.

 

Projektis nimega Intercultural Learning In Physical Education  õpitakse tundma partnerriigi kehalise kasvatuse alast süsteemi ning struktuuri. Partnerid jagavad kogemusi ja häid praktikaid. Õpetajad ja treenerid külastavad partnerriigis kehalise kasvatuse tunde ja treeninguid. Õpitakse teineteiselt. Korraldatakse ümarlauavestlusi ja õpitube, demonstreerides oma õpetamismeetodeid. Õpetajatel ja treeneritel  tekib otsekontakt igas vanuses kohalike inimestega partnerlinnast. Partnerid tutvustavad teineteisele oma riigi spordikultuuri traditsioone, samuti tuntud sportlasi. Ühel projektikohtumisel korraldatakse täiendkoolitus, kuhu kutsutakse riigis tuntud    inimene spordialalt, kes räägib treeningmeetoditest ja tervislikust elustiilist. See annab partneritele võimaluse laiendada teadmisi kultuurilisest mitmekesisusest Euroopas.

 

Projekti tulemusena toovad partnerid välja sarnasused ja erinevused kehalise kasvatuse alal partnerlinnades, samuti partnerite paremad praktikad, mida oleks huvitav rakendada oma haridussüsteemis, võttes ühtlasi kokku, mida on projekti käigus teineteiselt õpitud.  Õpetajate ja treenerite pädevused ja motivatsioon paranevad, mis viib suuremale pühendumisele töös.Projektitegevuste käigus  teevad kehalise kasvatuse spetsialistid koostööd ka kohalikul tasandil  ning see koostöö jätkub ka pärast projekti lõppemist. Loodud kontaktid Łukowi ja Tõrva koolide ja spordiklubide vahel  võimaldavad alustada uusi projekte, mis kutsuvad eriti noori inimesi sporti harrastama.

 

Lisaks eeltoodule, toodetakse CD ROM videofilmiga, mis kajastab projektitegevusi ning võimaldab vaatajail näha kehalise kasvatuse metoodikat partnerriikides. Videolõigud ning informatsioon projektist avaldatakse  omavalitsuste kodulehekülgedel Internetis.