Hajaasustuse programmist 2019. aastal toetuse saajad

2019. aastal laekus Tõrva Vallavalitsusele kokku 53 taotlust toetuse saamiseks hajaasustuse programmist. Hindamiskomisjonile suunati hindamiseks neist 51. Toetust taotleti kokku 170 383,44 eurot. Riigihalduse minister otsustas oma 10.07.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/96 eraldada Tõrva vallale riigi poolt hajaasustuse programmi toetusteks 39 732 eurot. Tõrva valla 2019. aasta eelarvest eraldatakse hajaasustuse programmi toetusteks 50 595,38 eurot.

2019. aastal kuulub rahuldamisele hindamistulemuste alusel moodustunud pingerea alusel järgmised 25 taotlust:

Jrk nr

Taotleja ja kaastaotleja(te) nimi

Projekti nimi

Toetussumma

1.

Taivo Lillepeska

Valga mk, Tõrva vald, Taagepera küla, Tomsoni/veevarustussüsteemid

3879

2.

Kalmer Kiidma

Kolga reoveemahuti

3959,7

3.

Reet Kõvask

Alliku talu talutee ehitamine

1681,61

4.

Taivo Lillepeska

Valga mk, Tõrva vald, Taagepera küla, Tomsoni/kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1861

5.

Ain Lepp

Tõrva vald Linna küla "Perve" kanalisatsioon

5818,56

6.

Jüri Peedisson,

Kaido Kiidli

Vana-Loosu ja Väike-Salu talude veevarustus (puurkaevu ja veetrasside rajamine) 

6036

7.

Allar Seemen

Tõrva vald, Patküla, Mäe-Matsi talu, veesüsteemide rajamine

2014,42

8.

Reet Kõvask

Alliku talu veevarustus (puurkaevu ja veetrassi rajamine) 

4228

9.

Iivi Drenkhan

Väike-Veelikse talu reoveesüsteemi rajamine

3587,85

10.

Tõnu Tõnisson

Löve küla Siimu talu, biopuhasti paigaldus

5738,00

11.

Rein Jaani

Niiduotsa kinnistule Linna külas salvkaevu ja veetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks seadmete paigaldamine

4162

12.

Venno Vainamäe

Aki, Roobe küla, Tõrva vald ühisveevärgiga liitumine

1414,88

13.

Rain Märtson

Liivaku talu, Patküla, Tõrva vald puurkaev

4095,71

14.

Gevo Golding

Käspre tallu puurkaevu rajamine

4060,2

15.

Jane Hermann

Valga maakond, Tõrva vald, Pikasilla küla, Tiigitare veevarustus

3959

16.

Venno Vainamäe

Aki, Roobe küla, Tõrva vald ühiskanalisatsiooniga liitumine

3901,01

17.

Liidia Valtner

Lohu talu, Kungi küla, Tõrva vald, Valgamaa 68705 tarbevee majja juhtimine

1051,51

18.

Valdur Saar

Tõrva vald, Karjatnurme küla, Väike-Söödi puurkaev

4093,70

19.

Aare Jaama

Soontaga küla Koolitare talu puurkaevu ja pumpla rajamine ning rauafiltri paigaldus

4180,80

20.

Urmas Kõljalg

Puurkaevu rajamine Koosi oja kinnistul

4020,00

21.

Jüri Peedisson

Vana-Loosu talu kanalisatsioonitorustiku ja imbväljaku rajamine

769,75

22.

Merike Soomaa

Valgamaal Tõrva vallas Järve talus puurkaevu rajamine

4261,20

23.

Aare Jaama

Soontaga küla Koolitare talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1 861,26

24.

Raul Horn

Lepiku kinnistule puurkaevu rajamine, pumpamis-, ja veepuhastussüsteemi paigaldus

5688,30

25.

Marti Printsmann

Puurkaevu rajamine Mäeotsa tallu, Pilpa küla, Tõrva vallas

4003,92