Hajaasustuse programmist 2020. aastal toetuse saajad

2020. aastal laekus Tõrva Vallavalitsusele kokku 49 taotlust toetuse saamiseks hajaasustuse programmist. Hindamiskomisjonile suunati hindamiseks kõik 49. Toetust taotleti kokku 160 192,57 eurot. Riigihalduse minister otsustas oma 23.06.2020 käskkirjaga nr 109 eraldada Tõrva vallale riigi poolt hajaasustuse programmi toetusteks 52 999 eurot. Tõrva valla 2020. aasta eelarvest eraldatakse hajaasustuse programmi toetusteks 57 340,28 eurot.

2020. aastal kuulub rahuldamisele hindamistulemuste alusel moodustunud pingerea 34 toetuse taotlust kogusummas 110 339,28 eurot.
 

Jrk nr Taotleja nimi Projeti nimi Toetussumma
1 Margit Kolju

Karjatnurme küla, Sirje kinnistu puurkaevu rajamine

3685,00

2 Kalju Laas

Jõgeveste küla, Talumiku talu sissesõidutee rajamine

6500,00
3 Triinu Tiirmaa-Sarap Kungi küla, Ajandu kinnistule biopuhasti rajamine 6349,59
4 Madli George

Tõrva vald, Voorbahi küla Sallo talu septiku rajamine

2908,98
5 Tiiu Nugis, Valter Margus

Alamõisa küla, Õnne puurkaevi ja veetrassi rajamine

6713,40
6 Irja Tuvikene

Kulli küla, Männiku talu puurkaevu rajamine

4960,68
7 Irja Tuvikene Kulli küla, Männiku talu kanalisatsioonisüsteemide rajamine 1539,32
8 Anu Pallon

Holdre küla, Sepa talu veevarustus

1154,28
9 Karin Hindre

Reti küla, Sadama talu sissesõidutee ehitus

3493,38
10 Maila-Liisa Kais

Soontaga küla, Kuuse talu    puurkaevu rajamine

3758,70
11 Anu Pallon Holdre küla, Sepa talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2879,33
12 Liidia Valtner Kuni küla, Lohu talu kanalisatsioon 1752,00
13 Marje Vahtre Kirikuküla, Põlda talu talutee rajamine 3042,56
14 Kalle Moosus

Tamre talu, Patküla, Tõrva vald puurkaevu ehitus

5587,80
15 Varje Riitsaar Karjatnurme küla, Väike-Kalda talu kanalisatsioonisüsteemise rajamine 2587,04
16 Diana Vatter Pikasilla küla, Vahi kinnistul joogivee kättesaadavuse tagamine 4052,00
17 Katrin Keiman Jeti küla, Savi talu septiku ja imbväljaku ehitus 2637,12
18 Anne Kalme

Valga maakond, Tõrva vald, Jeti küla Mäeotsa salvkaevu puhastus

507,19
19 Kristjan Mikk Riidaja küla, Liiva talu veevarustussüsteem 1203,00
20 Mait Tamberg Pori küla, Kassitamme talu veesüsteemide paigaldus 1156,71
21 Ivo Muru

Koorküla, Soosaare kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4078,69
22 Kristjan Mikk Riidaja küla, Liiva talu kanalisatsioonisüsteem 2966,00
23 Ivo Solom Jeti küla, Allika talu imbväljaku rajamine 964,80
24 Ellen Sang Uralaane küla, Liiva talu salvkaevu ja veetorustiku rajamine 3165,00
25 Ines Kärt Uralaane küla. Liivamäe talu puurkaevu rajamine 4522,50
26 Rein Schinmann Möldre küla, Ennomõisa kanalisatsioonisüsteem 1798,95
27 Virve Viks Patküla, Kure talu veesüsteemi rajamine(puurkaev) 4341,60
28 Ellen Sang Uralaane küla, Liiva talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 3063,00
29 Elvi Chkhetia Linna küla, Uue-Kogri veevarustuse kaasajastamine 3955,68
30 Ivo Solom Jeti küla, Allika talu tee rajamine 4086,33
31 Eevi Tiivel Pori küla, Suure-Rudina talu veevarustus 460,57
32 Maire Reiljan Pori küla, Vigaste talu veesüsteemid 4417,98
33 Helga Kupits Kaubi küla, Vana-Saarde puurkaev 4200,90
34 Ines Kärt Uralaane küla, Liivamäe talu septiku rajamine 1849,20