Hajaasustuse programmist 2022. aastal toetuse saajad

2022. aastal laekus Tõrva Vallavalitsusele kokku 36 taotlust toetuse saamiseks hajaasustuse programmist. Hindamiskomisjonile suunati hindamiseks 35 taotlust. 

Rahandusminister riigihalduse ministri ülesannetes otsustas 14.06.2022 käskkirjaga nr 128 eraldada Tõrva vallale riigilt hajaasustuse programmi toetusteks 38 359,00 eurot. Tõrva valla 2022. aasta eelarvest eraldatakse hajaasustuse programmi toetusteks 46 676,44 eurot.

2022. aastal kuulub rahuldamisele hindamistulemuste alusel moodustunud pingerea 25 toetuse taotlust kogusummas 85 035,44 eurot.

Jrk nr

Taotleja ja kaastaotleja(te) nimi

Projekti nimi

Toetuse suurus (€)

1.

Jaanus Kase

Puurkaevu rajamine (Reti küla, Uus-Araku)

5459,16

 

2.

Jaanus Kase

Uus-Araku kanalisatsioonisüsteemi rajamine (Reti küla, Uus-Araku)

1040,84 

3.

Rainis Osak

Metsakalda talu septiku paigaldus ja imbväljaku väljaehitamine (Jõgeveste küla, Metsakalda)

2797,92 

4.

Tambet Jaska

Reoveesüsteemi väljaehitamine (Karjatnurme küla, Harutamme)

2849,30 

5.

Madli George

Nõuetekohase veevarustussüsteemi rajamine joogivee kättesaamise tagamiseks(Voorbahi küla, Sallo)

2073,27 

6.

Liisi Eelsaar

Silla septiku paigaldus ja imbväljaku ehitus (Piiri küla, Silla)

 

3564,40 

7.

Leelo Raag

Kalda talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine (Pori küla, Kalda)

2560,40 

8.

Uno Moora 

Puurkaev (Pori küla, Kalda)

 

3939,60 

9.

Oliver Loorits

Uru talu veevarustussüsteemi ehitamine 2022 (Helme alevik, Uru)

6500,00 

10.

Eili Lill 

Kanalisatsioonisüsteemid (Pikasilla küla, Jaanimäe)

4892,00 

11.

Eliise Suija

Imbväljak (Möldre küla, Tuvi)

2413,61 

12.

Aare Paldrok

Eramu veevarustussüsteemi paigaldus (Roobe küla, Arumetsa)

1036,11 

13.

Maire Reiljan

Vigaste talu kanalisatsioonisüsteemide valdkonna project (Pori küla, Vigaste)

2082,02 

14.

Rein Schinmann

Kaevu puhastamine (Möldre küla, Ennomõisa)

566,15 

15.

Evelin Lust-Ilves 

Septiku ja imbväljaku paigaldus

2418,70 

16.

Margus Vaiksoo

Puurkaevu rajamine (Lõve küla, Partsi)

4140,60 

17.

Rein Reinsalu

Keskla biopuhasti 

4261,20 

18.

Jüri Pihtje, Heli Holm

Koordi kinnistule Jõgeveste külas puurkaevu ja veetorustiku rajamine, vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine (Jõgeveste küla, Koordi, Orava)

4096,38 

19.

Enn Nugis

Kulli külas Valluste talu puurkaevu projekteerimine ja rajamine (Kulli küla, Valluste) 

5587,80

20.

Eha Taaleš

Paju talu veevarustus (puurkaevu ja veetrassi rajamine Jõgeveste küla, Paju)

5800,00 

21.

Johan Ronimois

Kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine (Alamõisa küla, Mäe)

2566,40

22.

Aare Paldrok

Eramu kanalisatsioonisüsteemi paigaldus (Roobe küla, Arumetsa)

2030,38 

23.

Kaie Novikov

Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine (Patküla, Kasemetsa)

6500,00

24.

Elvi Chkhetia

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine (Linna küla, Uue-Kogri)

2640,80 

25.

Ain Juurikas 

Jõekääru talu kanalisatsioon (Kalme küla, Jõekääru)

3218,40