Üldhooldusteenus

 

Tartu 1, Tõrva linn

525 6216
tervisekeskus@torva.ee

 

Tõrva Vallavolikogu 22.02.2022 otsusega nr 1-320228 ümberkujundati osaühing Tõrva Tervisekeskus ja SA Tõrva Haigla akstsiaseltsiks Tõrva Tervisekeskus. Sellega algas OÜ Tõrva Tervisekeskus ja SA Tõrva Haigla reorganiseerimise projekt, mille eesmärk on viia Tõrva valla poolt tervishoiuteenuste osutamine ühe organisatsiooni, AS Tõrva Tervisekeskus alla. 

 

 Ametikoht Nimi Vastuvõtuaeg Kontakt
Juhataja Merily Boisen Vastuvõtt kokkuleppel 525 6216
merily.boisen@torva.ee
Hooldusjuht Kärt Arula E-R 8.00-16.00 502 2834
kart.arula@torva.ee
 Õde Kaja Ilisson E-R 08.00-16.00 5341 1316
oendus@torva.ee
 Tõrva hoolduspersonal     512 5765
 Hummuli hooldusüksuse hooldusjuht Marika Zemskov   509 6784
 Majandusjuhataja Inari Vähi E-R 08.00-14.00 526 3737

 

Hooldusteenuse tutvustus

AS Tõrva Tervisekeskus pakub üldhooldusteenust eakatele ja/või puudega isikutele. Teenuse osutaja poolt on tagatud kvaliteetne teenus, kuna klientidele on kättesaadav meditsiiniline teenindus pere-ja eriarstide konsultatsioonide näol. Klientide majutamiseks on 1-4 kohalised toad, mis on kliendisõbralikult sisustatud – tubades on võimalik kasutada telerit ja raadiot. Ruumides saab liikuda abivahendi abil ning majas on lift.

Kõik meie kliendid on kindlustatud ööpäevaringse hoolduspersonali igakülgse abi ja järelvalvega. Igale meie maja püsielanikule koostatakse personaalne hooldusplaan. Tööpäevadel jälgib ja kontrollib klientide tervislikku seisundit õde ja hooldusõde ning väljaspool tööaega tagab klientidele meditsiinilise abi kättesaadavuse hooldaja.

Toakaaslase valikul arvestatakse iga eaka inimese iseloomu ja erivajadusi, et tagada omavaheline hea läbisaamine ja kodutunne. Kliendiga kokkuleppel on võimalus kaasa võtta isiklikke asju. Teenusel viibides on võimalik sisustada vaba aega telerit vaadates, raadiot kuulates, raamatuid ja ajalehti lugedes, lauamänge mängides või pargis jalutades.

AS Tõrva Tervisekeskus pakub kliendikeskset, vajadustest lähtuvat hooldust, arvestades kliendi jõuvarusid. Klienti toetatakse ja motiveeritakse tegema enda jaoks nii palju ise, kui ta suudab, et säilitada igapäevaseid toimetulekuoskusi. Eaka inimese eest hoolitsevad väärikalt pikaajaliste kogemuste ja oskustega koolitatud hooldajad.

Teenusele tulles esitatavad dokumendid:

  • isiku või tema seadusliku esindaja sooviavaldus hooldusteenusele paigutamise kohta;
  • kliendi ID-kaardi või passi koopia;
  • teenuse ostja ID-kaardi või passi koopia;
  • teenuse ostja isiku- ja kontaktandmed;
  • väljavõte haigusloost või ambulatoorsest kaardist, statsionaarselt õendusabiteenuselt tulijatel epikriis ning geriaatriline hinnang (olemasolul);
  • teise teenuseosutaja juurest tulekul personaalne hooldusplaan;
  • elukohajärgse omavalitsuse poolt suunatul korraldus teenuse eest tasumise kohta.

Seoses uue hooldereformiga, mis hakkab kehtima 01.07.2023.a. kaob Tõrva Tervisekeskus AS-ist ära lihthoolduse teenus. Hoolduskulu 680€. 

Hinnakiri alates 01.03.2024:

Teenus Hind
Täishooldus 1350€/kuus
Erihooldus 1400€/kuus
Erihooldus dementsussündroomiga inimestele 1400€/kuus