Hummuli Lasteaed Sipsik

Hummuli alevik
Tõrva vald

Hummuli lasteaed Sipsik liideti Tõrva lasteaiaga Mõmmik

 Ametikoht Nimi Vastuvõtuaeg Kontakt
 Juhataja Lisanna Kaar  

528 1977
lisanna.kaar@torva.ee

 

Hummuli Lasteaia Sipsik tutvustus

Lasteaed Sipsik on väike, ühe liitrühmaga lasteaed, mis avati 1. märtsil 1995 aastal Hummuli Põhikooli  internaadi ruumides kortermaja alumisel korrusel. Seal puudus lasteaial oma õueala ja ka ruumid ei vastanud enam nõuetele. 2007 aasta augustis kolisime Hummuli Vallavalitsuse hoone alumisele korrusele, meie tarbeks kohandatud ruumidesse. Saime suure õueala ja võimaluse kasutada rahvamaja saali pidudeks ja liikumistegevusteks. Seoses maja juurdeehitusega saime juurde suure magamistoa ja veel lisaruume õppetegevuse korraldamiseks. Kogu maja kütab kaasaegne pelletiküttel katlamaja. Tihti kasutame liikumiseks kooli staadionit ja jalutuskäikudeks ilusat Hummuli mõisaparki.

Majas töötavad kaks õpetajat, õpetaja abi ja direktor. Lasteaed  on avatud 7.00- 17.30. Õpetajad töötavad graafiku alusel, kattuv tööaeg on neil kella 10.30-14.00. Nii liikumis- kui ka muusikategevust annavad rühmaõpetajad.  Meid toitlustab Hummuli Põhikooli söökla.

Lasteaed kuulub 2002. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ja 2013 aastast ühinesime MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed".

Püüame oma igapäevaellu põimida mulgiteemalisi laule, mänge ja kauneid mustreid loovtöödesse. Võtame osa ka laste kevadistest folklooripäevadest.

Peame lugu oma kodukohast, hoiame ja kaitseme loodust ning õpime mängu kaudu ümbritsevat tundma.