Projektid

Isikukeskne erihoolekande teenusmudel (ISTE)

Tõrva Vallavalitsus osaleb projektis "ISTE" ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".

Projekti kestus on 01.01.2023-31.12.2024.

 

Projekti käigus osutatavad teenused:

·       vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus;

·       igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks;

·       toetus elukoha probleemide lahendamisel;

·       töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida;

·       füüsiline tervis nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise juhendamine.

 

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • ta on vähemalt 16-aastane;
  • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;

Sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

  • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust)   
  • ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras
  • ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid

Projektiga liitumiseks peab isik ise olema sellega nõus st, et ei pereliige ega keegi teine ei saa otsustada, et isik võiks/peaks projektiga liituma. Projekti raames hinnatakse isiku abivajadus,  milles konkreetselt ta abi vajab ning vastavalt hindamise tulemustele saab personaalset teenust. Juhul, kui isik on projektis, siis saab toetada ka pereliikmeid.

Rohkem infot ISTE kohta leiab siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine/isikukeskse-erihoolekande

 

Teenuseosutajad:

Tõrva vallas osutavad teenuseid Akersoni OÜ, Inger koolitus OÜ ja Tõrva Vallavalitsus, kes pakuvad inimestele vajalikku tuge ja vastutavad teenuste korraldamise ja elluviimise eest.

Hinnakirjad:

Akseroni OÜ

Inger Koolitus OÜ

Tarbatu Tervisepark

Tarbatu Tervisepark - lisa

Tõrva Vallavalitsus - baasteenus

Tõrva Vallavalitsus - liseteenused

 

ISTE juhtumikorraldaja:

Ingrid Püvi 
ingrid.pyvi@torva.ee
5198 5999