Tõrva kino Koit

Tõrva kino on Tõrva kesklinnas asuv ajastutruu välimusega, muinsuskaitse all olev ja stalinistlikku arhitektuurijoont jälgiv kinohoone, mis on ehitatud 1950. aastatel tüüpprojekti järgi ning mis avati 1953. aasta 1. septembril kino „Koit" nime all. 
 

Valga tn 6, Tõrva, 68606

Kinotegevust organiseerib MTÜ Tõrva Kinosõprade Selts.
Kino avatud seansside päeval tund enne esimese seansi algust ning kuni viimase seansi lõpuni.

Lisainfo kino, seansside jm kohta 5780 1498 või torvakinokoit@gmail.com.

 
Kinokava, koos kalendri, tulevate filmide, piletiinfo jms-ga leiab Tõrva kino koduleheküljelt.
 

 

 

Projektid

Tõrva Vallavalitsus (projekti esitamisel Tõrva Linnavalitsus) soetas 2018. aastal läbi Leader-meetme toetuse Tõrva kinno õhksoojuspumbad (3 tk).
 
Veel täiendati läbi meetmetoetuse kinosaali uute istmete näol. Tegemist on kasutatud istmetega, mis renoveeriti täielikult. Kinosaalis on nüüdsest varasema puidust toolide asemel pehmed punased teatritoolid, mis oluliselt suurendavad Tõrva kino külastajate kinoelamuste kvaliteeti
 
Projekti üldeesmärgiks oli õhksoojuspumpade soetamisega ja istmete renoveerimisega kino kvaliteedi tõstmine  ja kinotegevuse arendamine, et piirkonna elanikel oleks rohkem võimalusi vabaajaveetmiseks ja koostegemiseks ning, et seeläbi on Tõrva piirkond elu- ja puhkekeskkonnana atraktiivne, tõusnud on  piirkonna sotsiaalne ja majanduslik heaolu ning suurenenud on elanike oskused ja teadmised, noored panustavad piirkondlikku tegevusse, lapsed ja noored on kaasatud ja aktiivsed,  pidurdunud on noorte ja tööealiste inimeste väljaränne, suurenenud on kogukonna koostöövõime, era-, avaliku ja kolmanda sektori vaheline partnerlus ja väliskoostöö, kogukonnad on aktiivsed ja eestvedajad motiveeritud.
 
Uuendades Tõrva kino sisu ja muutes piirkonna elanikele kinos käimine mugavamaks ja paremaks, on piirkonna elanikel ning eelkõige noortel kohapeal kättesaadavad rohkem võimalusi vabaajaveetmiseks ja koostegemiseks ja noored on kaasatud rohkem kogukonna tegevusse. Elanikel ei ole tarvidus minna kinoteenuseid tarbima väljapoole Tõrvat, vaid rohkem teenuseid on saadavad kohapeal.    
 
Õhksoojuspumbad ja renoveeritud kinotoolid Tõrva kinno said soetatud Mulgimaa Arenduskoja piirkonna Leader-projektide kaudu (strateegia 2014-2023 II meetme " Külakeskkonna ja –kogukonna arendamine " taotlusvoorust).