Tõrva valla mobiilne lava

Tõrva Linnavalitsus soetas 2017. aastal läbi Leader-meetme toetuse Tõrva piirkonnale mobiilse lava.
 
Projekti üldeesmärgiks on läbi mobiilse lava soetamise Tõrva linna ja kogu Tõrva piirkonna tuntumaks ja atraktiivsemaks muutmine, korraldades mainekaid suurüritusi, meelitades piirkonda rohkem inimesi ning elavdades sealhulgas ka majanduselu. 
 
Kultuuriürituste korraldamiseks vajaliku mobiilse lava soetamine suurendab oluliselt omavalitsuse jt üritusi korraldavate organisatsioonide võimekust ja efektiivsust kvaliteetsemate ürituste läbiviimiseks.
 
Mobiilne lava Tõrva piirkonnale sai soetatud Mulgimaa Arenduskoja piirkonna Leader-projektide kaudu (strateegia 2014-2023 III meetme "Konkurentsvõimeline ja omanäoline piirkond" taotlusvoorust).