Korraldatud jäätmeveo raames Tõrva valda paigaldatavad konteinerid

Korraldatud jäätmeveo raames paigaldatakse täiendavalt Tõrva valda klaasikonteinerid  (3 m3 ja 5 m3) ja paberi- ja kartongijäätmete konteinerid  (2,5 m3 ja 1,1m). Enamus paberi - ja kartongijäätmete konteinerid  on juba paigaldatud, klaasikonteinereid hakatakse paigaldama alates juunist.

Esialgu on nende avalike konteinerite tühjendussageduseks 1 x 4 nädala tagant. Kui konteinerid täituvad kiiremini, siis palume kindlasti sellest märku anda (jane.molder@torva.ee, 766 5318).

Oluline nende avalike konteinerite puhul on, et konteineritesse viiakse ainult neid jäätmeid, mis sinna sobivad. Paberi - ja kartongijäätmete puhul tuleks pappkastid- ja karbid kokku pressida, et rohkem kogutud jäätmeid sinna mahuks.

Korraldatud jäätmeveo raames Tõrva valda paigaldatavad klaasikonteinerid  (3 m3 ja 5 m3 ):

Ala küla, Keldri                                                          5,0 m3

Helme alevik, Kooli tn 19                                          5,0 m3

Hummuli alevik, Tamme tee 6 haljasala kõrval         5,0 m3

Karjatnurme külaplats                                    3,0 m3

Leebiku küla, Veski tee 3 vastas                                 3,0 m3

Linna küla, Kesk tn 8                                                 3,0 m3

Pikasilla puhkeala parkla                                            3,0 m3

Riidaja kauplus                                                           3,0 m3

Taagepera, bussipeatuse läheduses                             3,0 m3

Tõrva linn, Kooli tn 20 Koopamäe puhkeala             3,0 m3

 

Korraldatud jäätmeveo raames Tõrva valda paigaldatavad paberi - ja kartongijäätmete konteinerid  (2,5 m3 ja 1,1 m3 ):

Ala küla, Keldri                                                          2,5 m3

Helme alevik, Kooli tn 19                                          2,5 m3

Hummuli alevik, Tamme tee 6 haljasala kõrval         2,5 m3

Karjatnurme külaplats                                    1,1 m3

Leebiku küla, Veski tee 3 vastas                                 1,1 m3

Linna küla, Kesk tn 8                                                 2,5 m3

Pikasilla puhkeala parkla                                            1,1 m3

Taagepera, bussipeatuse läheduses                             1,1 m3

Jõgeveste küla, Rulli-Jõgeveste tee bussipeatus        1,1 m3             

Tõrva linn, Aasa tn 8 vastas                                        1,1 m3

Tõrva linn, Kooli tn 20 Koopamäe puhkeala             1,1 m3

Tõrva linn, Metsa tn 2 vastas                          2,5 m3

Pakendikonteinerite asukohad

 

Tõrva vallas asuvad segapakendikonteinerid (plast-, klaas-, metall-, paber- ja kartongipakendid)

  • pakendid peavad olema puhtad, toidujäätmetest veega puhtaks loputatud
  • pakendid visata konteinerisse lahtiselt või läbipaistvas kilekotis või paberkotis, keelatud on mustad prügikotid
  • võimalusel pakendid kokku pressida
  • alumiiniumfoolium tuleb visata olmejäätmete konteinerisse

Asula

Aadress

Maht m3

Jäätmekorraldaja

Ala küla

Ala elamud

0,6

TVO

Ala küla

Ala kool

0,6

TVO

Ala küla

Ala kool

4,5

ETO

Ala küla

Ala kool

0,6 EPR

Alamõisa küla

Pillikese talu

2,5

ETO

Helme alevik

Kooli tn 19, endine ühiselamu

0,6

EPR

Helme alevik

Kooli tn 19, endine ühiselamu

2,5

ETO

Hummuli alevik

Hummuli vallamaja, Soe tee 4

2,5

ETO

Hummuli alevik

Hummuli vana vallamaja (Tamme tee L1)

2,5

ETO

Hummuli Alevik Hummuli vana vallamaja (Tamme tee L1) 0,6 EPR

Härma

Tõrva valla jäätmejaam

2,5

ETO

Jeti küla

Elamu nr 100

1,1

ETO

Jõgeveste küla Võru-Kuigatsi-Tõrva teelt Rulli-Jõgeveste tee poole minnes platsil  0,6 EPR

Kalme küla

Kalme küla kortermajade juures

0,7

TVO

Karjatnurme küla

Karjatnurme kortermajade juures

0,6

TVO

Kirikuküla küla

Pokardi kortermajade juures

0,6

TVO

Leebiku küla

Leebiku poe vastas

2,5

ETO

Leebiku küla

Leebiku poe vastas

4,5

EPR

Linna küla

Kesk tn 15 ridaelamu juures

0,6

TVO

Linna küla

Kesk tn 2 ja Ujula tn 10 vahel

2,5

ETO

Linna küla

Kesk tn 2 ja Ujula tn 10 vahel

0,6

TVO

Patküla küla

Mõisa tallihoone hoov

2,5

ETO

Piiri küla

Piiri küla

0,6

TVO

Pikasilla küla

Pikasilla puhkeala parkla

0,6

TVO

Pikasilla küla Pikasilla puhkeala parkla 0,6 EPR

Pikasilla küla

Pikasilla puhkeala parkla

2,5

ETO

Pori küla

Pori küla

1,1

ETO

Riidaja küla

Riidaja kool

0,6

TVO

Riidaja küla

Riidaja kauplus

2,5

ETO

Riidaja küla

Riidaja küla

0,6

EPR

Rulli küla

Rulli bussijaama juures

2,5

ETO

Taagepera küla

Taagepera küla kortermajade juures

0,6

TVO

Tõrva linn

Ehitaja tn 9

0,6

TVO

Tõrva linn

Kooli tn 20 vastas

0,6

TVO

Tõrva linn

Tõrva Gümnaasium

0,6

TVO

Tõrva linn

Puiestee ja Spordi tn nurgal

0,6

TVO

Tõrva linn

Ehitaja tn 6a

2,5

ETO

Tõrva linn

Metsa  tn 2 vastas

2,5

ETO

Tõrva linn

Aasa tn 8 vastas

2,5

ETO

Tõrva linn

Valga tn 58b kinnistul

2,5

ETO

Tõrva linn

Kaarlimäe kauplus

2,5

ETO

Tõrva linn

Ehitaja tn 1 ja 3 vahel

1,1

ETO

Tõrva linn

Ehitaja tn  9

1,1

ETO

Tõrva linn

Valga tn  66

1,1

ETO

Tõrva linn

Konsumi taga

0,66

EPR

Tõrva linn

Ehitaja tn 4

0,66

EPR

 

Tõrva vallas asuvad klaaspakendikonteinerid

  • palume akna- ja autoklaasid viia Tõrva valla jäätmejaama, mitte klaaspakendikonteineri kõrvale
  • klaaspakendil olevad sildid võivad külge jääda

Asula

Aadress

Maht m3

Jäätmekorraldaja

Hummuli alevik

Hummuli kortermajade juures

3

ETO

Härma

Tõrva valla jäätmejaam

3

ETO

Tõrva linn

Metsa 2 vastas

3

ETO

Tõrva linn

Aasa tn 8 vastas

3

ETO

Tõrva linn

Tõrviku kaupluse parkla

3

ETO

Tõrva linn

Kaarlimäe kauplus

3

ETO

Tõrva linn

Ehitaja  tn 1 ja 3 vahel

3

ETO

Tõrva linn

Ehitaja tn 9

3

ETO

Tõrva linn

Valga  tn 66

3

ETO

Tõrva linn

Tõrva Gümnaasium

3

ETO

 

Tõrva vallas asuvad paberi- ja kartongipakendikonteinerid

  • pappkastid rebida tükkideks
  • mahlapakid suruda kokku
  • materjalid peavad olema puhtad ja kuivad

Asula

Aadress

Maht m3

Jäätmekorraldaja

Hummuli alevik

Hummuli vana vallamaja

2,5

ETO

Linna küla

Kesk tn 2 ja Ujula tn 10 vahel

2,5

ETO

Pikasilla küla

Pikasilla puhkeala autoparkla

0,6

EPR

Riidaja küla

Riidaja  kauplus

2,5

ETO

Tõrva linn

Valga 66

2,5

ETO

Tõrva linn

Tõrva Gümnaasium

2,5

ETO

Tõrva linn Kaarlimäe kauplus (Kungla tn ääres) 2,5 ETO

 

Lisainfo pakendikonteinerite kohta