Sissetulekust sõltumatud sotsiaaltoetused

Sissetulekust sõltumatute sotsiaaltoetuste taotlemiseks tekib isikul õigus faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

Toetuste liigid