Tõrva Raamatukogu poolt pakutavad teenused

Lugejaks vormistamine - lugejaks vormistamisel tuleb esitada pildiga isikut tõendav dokument. Kui lugeja on oma allkirjaga tõendanud, et ta kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja, saab ta lugejapileti. Pilet on tasuta. Lugejapileti kaotamisest tuleb koheselt teavitada raamatukogu. Kaotatud pileti asendamine maksab täiskasvanutele 2.00 €, õpilastele 1.00  €. Lugejapileti omamine annab õiguse kasutada kõiki raamatukogu teenuseid, k.a. AIP. Oma kontaktandmete muutumisest tuleb koheselt raamatukogule teada anda.

Teavikute kojulaenutamine - tagastamistähtaeg 1 kuu, enamkasutatavatel teavikutel 2 nädalat, perioodikal 3 päeva. Koju ei lanutata teatmeteoseid, viimase nädala ajalehti ja ajakirju! Teavikute kohalkasutuses on eriti väärtuslikud teatmeteosed.

RVL - raamatukogudevaheline laenutus. RVL-i kaudu on raamatukogu lugejail võimalik tellida meie raamatukogus puuduvaid teavikuid teistest Eesti raamatukogudest (väljaarvatud maakonna raamatukogudest) tasuta. RVL-i kaudu saab tellida raamatuid, noote ning ajakirja- ja ajaleheartiklite koopiaid. Koopiad on tasulised. RVL-i kasutamisel maksab lugeja teaviku tagasisaatmise postikulu. Tellida ei saa enne 1945.a. ilmunud trükiseid.

AIP – Avalik Internetipunkt

RAAMATUKAPP toimib pakiautomaadi põhimõttel - edaspidi saavad lugejad laenutatud raamatud kätte ööpäevaringselt ja kontaktivabalt. Raamatukapp asub Männiku tn 5 (Tõrva kultuurimaja) välisukse kõrval ning sinna on võimalik tasuta tellida nii raamatuid kui ajakirju.
 
 • KUIDAS TELLIDA? 
Enne tellimist:
Vaadake e-kataloogist RIKSWEB, kas soovitud teavik on Tõrva linnaraamatukogus olemas. Otsetee E-kataloogi RIKSWEB leiate siit: https://valgamaa.raamatukogud.ee/
 
 • Tellimiseks on kaks võimalust.
- Raamatukoguhoidja vahendusel:
Helistage telefonil 766 5333 või saatke raamatukogu@torva.ee e-kiri, kuhu on märgitud, milliseid raamatuid/ajakirju soovite, soov saada tellimus kätte raamatukapist ja teie telefoninumber või meiliaadress, millele soovite saada avamiskoodi.
- Iseteenindus:
Logige sisse oma lugejakontole e-kataloogis RIKSWEB, reserveerige soovitud teavik ja valige reserveerimisel asukohaks „raamatukapp"
 
 • TELLIMUSE TÄITMINE 
- Tellitud raamatud laenutatakse lugeja kontole ja pannakse raamatukappi esimesel võimalusel.
- Lugejale saadetakse avamiskood SMS-i või e-kirja teel.
- Laenuaega arvestatakse päevast, mil teavikud pannakse raamatukappi. Tagastustähtajaga sedel on väljaande vahel.
- Lugeja saab tellimuse kätte, kui sisestab talle saadetud avamiskoodi raamatukapil olevale koodipaneelile. Pärast teavikute väljavõtmist peab lugeja raamatukapi ukse korralikult sulgema.
- Tellitud teavikuid hoitakse raamatukapis 7 päeva alates raamatukapi avamiskoodi saatmisest. Kui lugeja ei ole 7 päeva jooksul tellitud teavikuid kapist välja võtnud, tellimus tühistatakse ja laenutused tagastatakse lugejakontolt.
 
Tagastatavaid raamatuid palun raamatukappi mitte panna! Selleks on teisel pool välisust mõeldud tagastuskast.

Hinnakiri

Kaotatud või kõlbmatuks muutunud lugejakaardi asendamine

 • Täiskasvanule - 2,00 €
 • Õpilastele (kuni 18. eluaastani) - 1,00 €
 • AIP – Avalik Interneti Punkt – tasuta

Koopiate tegemine, väljatrükk arvutist

 • Must-valge A4 (1lk) - 0,10 €
 • Must-valge A4 pilt (1lk) - 0,50 €
 • Värviline A4 (1lk) - 0,75 €
 • Must-valge A3  (1lk) - 0,75 €
 • Skaneerimine A4 (1lk) - 0,50 €

Viivise suurus tähtajaks tagastamata teavikute eest 0,20 € iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

Alus: Tõrva Vallavalitsuse korraldus 07. august 2018 nr. 452