Tõrva linna terviseprofiil ja tegevuskava

Tõrva linna terviseprofiil on arengudokument, mille eesmärgiks on kaardistada linnaelanike tervislikku seisundit, seda mõjutavaid tegureid ning pakkuda välja lahendusi probleemide ja kitsaskohtade lahendamiseks.

Terviseprofiili alusel on kokkuvõttes võimalik suurendada kohalike elanike heaolu, tõsta nende elukvaliteeti ning juhtida tähelepanu inimeste tervisliku seisundi ja omavalitsuse tegevuste vahel.