Uudiskirjandus

Tõrva Raamatukogust saab laenutada eestikeelset uudiskirjandust.

Uudiskirjanduse nimekirjaga saab tutvuda raamatukogude info- ja kataloogisüsteemis.