Valga 51a (osaline)

Koostatud 2008 a. Manglusson OÜ poolt. Planeeringu eesmärgiks oli maa sihtotstarbe muutmine, S (sihtotstarbeta maa) muudeti Ä (äri)-, E (elamu), L (transpordimaaks) ja üldkasutatavaks maaks ja  määrati ehitusõigused.