Hajaasustuse programmist 2018. aastal toetuse saajad

Jrk nr

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetussumma

1.

Regina Järlov

Riidaja külas asuva Paudi kinnistu juurdepääsutee rekonstrueerimine

6035,00

2.

Maarika Toomeoks

Kuke kinnistule Patkülas Tõrva vallas puurkaevu ja veetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

4621,00

3.

Urmas Kivit

Tõrva valla Kähu küla Mäe talu kanalisatsiooni ehitus

2311,00

4.

Annela Telvik

Ala külas asuvale Vahtra kinnistule salvkaevu ja veetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks seadmete paigaldamine

4137,00

5.

Tiina Järvik

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Suve kinnistule Soe külla Tõrva vallas

3953,00

6.

Mare Raime

Ala-Valgjärve kanalisatsioonisüsteemi loomine

1752,00

7.

Üllar Mölder

Möldri talu puurkaevu rajamine

3782,00

8.

Mare Raime

Ala-Valgjärve veevarustuse parandamine

2316,27

9.

Anne Pai

Tehvandi talu salvkaevu renoveerimine ja veetorustiku rajamine elamuni

1513,00

10.

Helga-Elfriede Lilleväli

Tõrva vallas Möldre külas Vana-Peebu kinnistule biopuhasti rajamine

5911,00

11.

Milvi Puri

Lohu majapidamisele juurdepääsutee ehitamine

4740,00

12.

Tõnis Habicht

Solli talu kanalisatsioonisüsteemi ehitus

4212,96