Hulkuvad loomad

Hulkuv loom on omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom. Omanikuta loomaks loetakse identifitseerimata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada.
Loomapidaja juurest lahti pääsenud loom on see, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isikuta väljaspool loomapidaja territooriumi. Loomapidaja peab viivitamata korraldama lahti pääsenud looma otsingud ja püüdmise. Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik koheselt loomapidajale tagastada, paigutab vallavalitsus looma kuni loomapidajale tagastamiseni varjupaika

Hulkuva lemmiklooma korral tuleb tööaegadel teavitada Tõrva valla keskkonnaspetsialisti numbril 766 5318. 

 

Valga loomade varjupaik

Tõrva valla territooriumil tegeleb hulkuvate loomade püüdmise, omanike kindlakstegemise ja varjupaigateenuse osutamisega lepingu alusel Varjupaikade MTÜ Valga loomade varjupaik. 

Väljakutseid võetakse vastu tööpäeviti 9.00-17.00, väljaspool tööaega reageeritakse  väljakutsetele, kui on seatud ohtu inimese või looma tervis või elu. Helistades väljaspool tööaega  jätke palun kindlasti teade automaatvastajasse. Valga loomade varjupaik reageerib väljakutsele esimesel võimalusel.

 

Valga loomade varjupaik 

Kontaktandmed:

Laatsi 11a, Valga, 68205
tel +372 5299880
e-post valga@varjupaik.ee

http://www.varjupaik.ee/varjupaigad/valga

 

Varjupaiga külastamiseks palun broneerige aeg eelnevalt telefoni või e-posti teel.