Kangro-Oa detailplaneering

Koostatud 2003 a. K&M Projektbüroo poolt. On planeeritud pereelamute kvartaliks 38 krundiga.

7 krunti erastati enne 31.12.2003 a. MRS § 40 lg1,2 järgi õigeaegselt, 31 krunti erastas riik ise "Riigivaraseaduse" alusel.