Koalitsioonileping 2021-2025

27. oktoobril sõlmisid Reformierakonna ja Isamaa erakonna esindajad Tõrva valla juhtimiseks koalitsioonilepingu aastani 2025. Kuuest alapeatükist koosnev koalitsioonileping sätestab eelisarendatavad investeerimisobjektid ja valdkonnad ning toob põhifookuse valla elanikkonna kasvatamisele.

 

Koalitsioonipartnerite ühine eesmärk on, et Tõrva vald oleks parim paik elamiseks, töötamiseks, puhkamiseks ja kodu rajamiseks. Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et suurim väljakutse on astuda vastu Tõrva valla rahvastiku vähenemisele: „Selleks käivitame ühe uue meetmena noorte perede toetusprogrammi, kuid jätkuvalt tuleb panustada kvaliteetsele haridusele nii maapiirkondades kui ka Tõrva gümnaasiumis, heale elukeskkonnale, ettevõtluse arendamisele kui rikkalike vabaaja veetmise võimaluste pakkumisele" sõnas Ruusmann. „Tähtsal kohal on ka tõrvakate sisemisele uhkustundele ja oma kodukohaga rahulolule kaasa aitamine valla tegevustega, on ju oma kodukohta väärtustav ja hea sõnaga kostev siinne inimene kõige parem mainekandja. Samas peame jätkama ka läbi erinevate väljapoole suunatud mainetegvuste valla tutvustamist, et Tõrva vald oleks veelgi rohkem teada ja tuntud koht, et siia investeerida, reisida, siia tööle või elama tulla."

 

Isamaa erakonna Tõrva valla esinumber Kalle Vister sõnas, et Isamaa jaoks on eelkõige prioriteetideks hariduse- ja kultuurivaldkond ning noored. „Järgmise nelja aasta jooksul tuleb kultuurile ja haridusele saada õige rütm sisse ja õiged otsused taha. Lisaks tuleks veelgi rohkem tähelepanu pöörata liikumisele – seda nii noorte kui ka eakamate hulgas-, sest aktiivsel eluviisil on võtmeroll elanike tervise ja heaolu osas," kommenteeris Vister ja lisas, et südameasjadeks on ka elukeskkonna üldine turvalisus ja elanikkonna kriisideks valmisolek.

 

Lepingus nimetatud eelisarendavateks investeerimisobjektideks on muuhulgas Tõrva meelelahutus- ja vaba aja keskus, Tõrva gümnaasiumi õpilaskodu, Hummuli põhikooli kergspordihall, perearstikeskus, Kaitseliidu Valgamaa maleva Helme üksikkompanii kodu jt. Lisaks noorperede toetusprogrammile on prioriteetsed valdkonnad lasteaedade kohatasu kaotamine, väärikate ülikooli programmi käivitamine, Helme tööstusala arendamine.

 

Reformierakond kogus Maido Ruusmanni juhtimisel kohalikel valimistel 47,9% kõigist antud häältest kindlustades sellega 21-liikmelises volikogus enamuse ehk 11 kohta. Kalle Visteri juhitud Isamaa erakond sai volikokku kaks mandaati, mis tähendab, et kahe peale omatakse vallavolikogus 13 kohta.