AS Tõrva Tervisekeskus

Tartu 4
Tõrva linn

Tõrva vald
525 6216
tervisekeskus@torva.ee

Tõrva Vallavolikogu 22.02.2022 otsusega nr 1-320228 ümberkujundati osaühing Tõrva Tervisekeskus ja SA Tõrva Haigla akstsiaseltsiks Tõrva Tervisekeskus. Sellega algas OÜ Tõrva Tervisekeskus ja SA Tõrva Haigla reorganiseerimise projekt, mille eesmärk on viia Tõrva valla poolt tervishoiuteenuste osutamine ühe organisatsiooni, AS Tõrva Tervisekeskus alla. 

Volikogu otsusega alustatakse SA Tõrva Haigla likvideerimismenetlusega ning detsembrist võtab sihtasutuse kohustused üle AS Tõrva Tervisekeskus. 

AS Tõrva Tervisekeskuse juhataja Merily Boisen sõnas, et keegi muret tundma ei pea ning teenus sellest ei muutu. "SA Tõrva Haigla likvideerimise otsus tulenes eesmärgist saavutada üks selgema juhtimise, finantsplaneerimise ja personalipoliitikaga ning tervikliku äriplaani ja visiooniga tervishoiu- ja hoolekandeasutus," selgitas Boisen likvideerimisega seotud põhjuseid.

 Ametikoht Nimi Vastuvõtuaeg Kontakt
 Juhataja Merily Boisen
 

525 6216
merily.boisen@torva.ee

 Sekretär-raamatupidaja Liivi Tarsalainen E-R 08:00-16:00 504 3879
liivi@torva.ee

 

 

AS Tõrva Tervisekeskuse nõukogu

 

 Ametikoht Nimi
 Nõukogu liige Maido Ruusmann
 Nõukogu liige Helen Elias
 Nõukogu liige Tiiu Vips

 Nõukogu liige

Enn Mihailov
 Nõukogu liige Heli Holm