AS Tõrva Tervisekeskus

Tartu 4
Tõrva linn

Tõrva vald
525 6216
tervisekeskus@torva.ee

Tõrva Vallavolikogu 22.02.2022 otsusega nr 1-320228 ümberkujundati osaühing Tõrva Tervisekeskus ja SA Tõrva Haigla akstsiaseltsiks Tõrva Tervisekeskus.

 Ametikoht Nimi Vastuvõtuaeg Kontakt
 Juhataja Liivi Tarsalainen
 

525 6216
liivi@torva.ee

 Sekretär-raamatupidaja Liivi Tarsalainen E-R 08:00-16:00 504 3879
liivi@torva.ee

 

 

AS Tõrva Tervisekeskuse nõukogu

 

 Ametikoht Nimi
 Nõukogu liige Maido Ruusmann
 Nõukogu liige Helen Elias
 Nõukogu liige Vahur Saar

 Nõukogu liige

Enn Mihailov
 Nõukogu liige Heli Holm