Lumetõrje

Lumetõrje teostajad Tõrva valla kohalikel teedel

Juuresolevalt tabelilt näed, kes Sinu kodukohas lumelükkamise eest vastutab. Küsimuste ja probleemide korral saab kõige kiirema lahenduse võttes ühendust piirkonnas tegutseva lumelükkajaga.

Üldiste murede ja probleemide korral palume ühendust võtta ka Tõrva vallamajanduse osakonna juhataja Tõnu Jaansaluga (515 6243) või hooldusjuhi Heli Ottiga (524 0279).

SIIT KAARDILT näed, millisesse piirkonda Sinu kodu jääb. 

 

Piirkond Tööde teostaja Tööde teostaja kontakt
1. Tõrva Avanditeenus OÜ Andrus Sokk
Mobiil +372 5344 7479
andrus@venso.ee
2. Helme, Möldre TM Hooldusgrupp OÜ Marko Tamm
Mobiil +372 518 8003
marko.tmhooldusgrupp@gmail.com
3. Linna, Karjatnurme, Kirikuküla Valmap Grupp AS Ants Kuld
Mobiil +372 511 9083
ants@valmapgrupp.ee
4. Kalme, Jõgeveste, Soontaga Käärike Keretööd OÜ Syne Jablonski
kaariketeenused@gmail.com
5. Patküla, Koorküla, Roobe Valmap Grupp AS Ants Kuld
Mobiil +372 511 9083
ants@valmapgrupp.ee
6. Ala, Taagepera, Holdre TM Hooldusgrupp OÜ Marko Tamm
Mobiil +372 518 8003
marko.tmhooldusgrupp@gmail.com
7. Hummuli, Ransi, Asu TM Hooldusgrupp OÜ Marko Tamm
Mobiil +372 518 8003
marko.tmhooldusgrupp@gmail.com
8. Alamõisa, Puide Käärike Keretööd OÜ Syne Jablonski
kaariketeenused@gmail.com
9. Aitsra, Jeti Käärike Keretööd OÜ Syne Jablonski
kaariketeenused@gmail.com
10. Lõve, Voorbahi, Kungi AS Valmap Grupp Ants Kuld
Mobiil +372 511 9083
ants@valmapgrupp.ee
11. Leebiku, Pikasilla TM Hooldusgrupp OÜ Marko Tamm
Mobiil +372 5188003
marko.tmhooldusgrupp@gmail.com
12. Pori, Reti, Riidaja TM Hooldusgrupp OÜ Marko Tamm
Mobiil +372 5188003
marko.tmhooldusgrupp@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel teedel (valla teed), tänavatel, avalikult kasutatavates parklates,  erateedel, millistele on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud ja hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt valla elanikud.

Talihooldustööde teostamisel lähtutakse majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded" peatükist 4 „Talihooldus" ja määruse lisadest 6, 7, 8 ja 9. Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume ja lörtsi korral, kui lumekihi paksus ületab 5 cm.

Riigi maanteedel tõrjub lund ja libedust Transpordiamet. Riigiteedel esinevate probleemide korral vald aidata ei saa. Sel juhul tuleks helistada tasuta riigiinfo numbril 1247.
Riigi maanteede kaart avaneb siit: https://www.mnt.ee/et/tee/riigiteede-kaart
Info talihoolduse kohta riigimaanteedel: https://www.mnt.ee/et/tee/teehoole/talvine-teehoole
 
Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud). Tähistada ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.  Kohalik omavalitsus ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311), sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.