Noorte omaalgatuse fond

Tõrva valla noored saavad taotleda oma idee elluviimiseks toetust!

Taotleda saab kuni 500 eurot, et ellu viia põnev noorteprojekt - olgu selleks siis kontsert, töötuba, võistlus või midagi muud!

Noorte omaalgatusprojektide eesmärk on:
  1) toetada noorte ideede elluviimist, et neist kujuneksid ettevõtlikud ja aktiivsed ühiskonnaliikmed;
  2) motiveerida noori märkama ja lahendama Tõrva valla ja kogukonna kitsaskohti;
  3) anda noortele projektikirjutamise ja juhtimise kogemus.

Tingimused toetuse taotlemiseks: 

 • toetust võivad taotleda kõik Tõrva vallas õppivad, elavad ja töötavad noored ja vallas tegutsevad noortegrupid;
 • projektimeeskonnas peab olema vähemalt 2 liiget vanuses 7-26 aasta (alla 18-aastast noort või noorteühenduse esindajat peab toetuse taotlemisel esindama täiskasvanud isik);
 • projektitegevustesse peab olema kaasatud vähemalt 10 noort;
 • ühe toetuse maksimaalne piirmäär on 500 eurot ühe projekti kohta.

 
Toetust saab taotleda:

 • avaliku ürituse korraldamiseks (kontserdi, võistluse, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ettevõtmise korraldamiseks, mis on suunatud kohalikule noorele);
 • koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte või noortegruppidega (ühistegevused, koolitused, seminarid, kontserdid, võistlused, ümarlauad, kohtumised, kampaaniad, töötoad, või muu sündmus);
 • informatsiooni jagamiseks (teavitustöö, infopäevad, flaierid, leht, kuulutused, veebikeskkonnad jne);
 • erandjuhul kindla asja soetamiseks, mis on üldkasutatav ning mida läheb vaja tegevuse läbiviimiseks. Soetatud asjad jäävad peale projekti lõppu piirkonna noortekeskuse, kooli või kultuurimaja kasutusse.

 

Tegevused, mida ei toetata:

 • klassiekskursioonide korraldamine;
 • klassiõhtute korraldamine;
 • vahendite soetamine (v.a erandjuhud);
 • regulaarne huviringide tegevus.

 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Tõrva Avatud Noortekeskusele e-posti aadressil triin.jogisuu@torva.ee taotlus, plakat või video, mis sisaldab:
  1) noortegrupi liikmete nimed ja vanused;
  2) noortegrupi esindaja nimi, vanus, e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) projekti pealkiri;
  4) projekti lühitutvustus;
  5) projekti periood;
  6) planeeritavad tulemused;
  7) planeeritav teavitustegevus;
  8) taotletav summa koos eelarvega.

Laekunud taotlused vaatab läbi komisjon.

Hindamise kriteeriumid on:
  1) laialdane ja positiivne mõju noortele;
  2) taotletud toetuse suuruse sobivus omaalgatusprojekti elluviimiseks;
  3) omaalgatusprojektis osalejate arv;
  4) lisarahastuse või toetuse olemasolu (loob eelise);
  5) uudsus (loob eelise).

 

Taotluse esitamise tähtajad on 5. märts, 1. mai ja 1. oktoober. 

Lisainfo Tõrva ANK noorsootöötajatelt, e-posti aadressilt triin.jogisuu@torva.ee või telefonil 5433 0680.