Projekt "Tõrva Riiska linnaosa mänguväljakute kaasajastamine"

Leader meetmest toetusega elluviidud projekt "Tõrva Riiska linnaosa mänguväljakute kaasajastamine"

Projekti eesmärgiks oli Tõrva Riiska linnaosa kortermajade vahel asuva kolme väikese puhkeala mänguväljaku uuenduskuuri läbiviimine – remonditud on olemasolevad atraktsioonid ja soetatud juurde uusi. Riiska linnaosas elavate noorte perede jaoks elukeskkonna parandamine - lisandunud on küll väike, aga siiski oluline põhjus, miks noored pered jäävad Tõrva ja peavad seda elukeskkonnana atraktiivseks. Lapsed vanuses 3-10 saavad mängida oma kodu vahetus läheduses, kus vanematel on võimalik neil kerge vaevaga silm peal hoida.

Projekti raames uuendati ja kaasajastati Tõrva Riiska linnaosas kolm mänguväljakut, remontidi/värskendati olemasolevaid atraktsioone ja soetati juurde uusi.

Tänu projektile on lisandunud tegevusvõimalusi just lastele vanuses 1-2+ eluaastat ning seda võimalikult kodulähedases keskkonnas.