Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada isikul, kelle puue või tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutades tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenuse taotlemine

  • Sotsiaaltransporditeenuse osutamise tingimused ja kord kajastuvad Sotsiaalhoolekandeseaduse § 38 kuni § 40 ja Tõrva Vallavolikogu 18.05.2021 määruse nr 3 „Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise tingimused ja kord" § 34 kuni § 35.
  • Sõidust palume ette teavitada 3 päeva enne maakonna siseste sõitudega ja 7 päeva enne maakonnast väljapoole sõitudega. Vastasel juhul ei pruugi sõiduvahend ning autojuht vabad olla.
  • Teenusele pääsemise eelduseks on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puue või tervislik seisund, mis takistab iseseisvalt sihtkohta jõudmist.
  • Teenuse tasu on 0,2 eurot/km isiku kohta ja miinimumtasu 2 eurot. Saatmisteenuse tasu on 3 eurot isiku kohta. Kliendipoolsele saatjale teenustasu ei kohaldata juhul, kui abivajaja ei ole võimeline oma abivajadusest selgitusi andma või iseseisvalt liikuma.
  • Taotlusvorm