Teabenõue

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 44 sätestab, et igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni.

Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta.

Teabenõude esitamiseks tuleb ennast autentida ID-kaardi või mobiil-ID abil ning teabenõue tuleb ka digitaalselt allkirjastada. Selleks tuleb ennast esmalt ID-kaardi või mobiil-ID abil sisse logida Tõrva Vallavalitsuse koduleheküljele (lehe paremas ülaosas valik "Logi sisse").

Teabenõude esitamine

1. Teabenõudja andmed

See väli on kohustuslik.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress

2. Teabenõude sisu

See väli on kohustuslik.

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

3. Vali tagasiside kanal

See väli on kohustuslik.

4. Info saatmine

Enne teabenõude saatmist loe see veelkord üle ja veendu, et kõik on õige.