Tõrva valla poolt hallatavad asutused

 Asutus Juhataja Aadress
 Tõrva Gümnaasium Ivar Hanvere Puiestee 1, 68606 Tõrva

 Tõrva Muusikakool

Thea Leitmaa
Puiestee 1, 68606 Tõrva
 Lasteaed Mõmmik
 Hummuli rühm Sipsik
Lisanna Kaar Valga 58a, 68606 Tõrva
 Lasteaed Tõrvalill Ede Truu Tartu 3, 68606 Tõrva
 Tõrva Kultuurimaja Pille Ilisson Männiku 5, 68606 Tõrva
 Tõrva Avatud Noortekeskus Annelore Hirschon Spordi 1, 68606 Tõrva
 Tõrva Raamatukogu Kairi Müürsepp Männiku 5, 68606 Tõrva
 Ala Põhikool Lea Abolkaln (kt)

Ala küla, 68507 Tõrva vald

 Ritsu Lasteaed-Algkool Siiri Tomp (kt)

Linna küla, 68619 Tõrva vald

 Helme Koduloomuuseum   Kirikuküla, 68611 Tõrva vald
 Hummuli Põhikool Evelin Tiivel Hummuli alevik, 68410 Tõrva vald
 Riidaja Põhikool Ave Rõõm Riidaja küla, 68716 Tõrva vald