Tõrva vald

Alates 22. oktoobrist, pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamist, on Valgamaal kolm kohalikku omavalitsust – Otepää vald, Tõrva vald ja Valga vald.
 
Tõrva valla koosseisu kuulub administratiivüksusena Tõrva linn (varem ka omavalitsus) ning Helme vald, Hummuli vald ja Põdrala vald ning Puka valla Soontaga küla.
 
Tõrva vald on oluline osa ajaloolisest Mulgimaast.
Mulgimaa on kultuuriline piirkond Lõuna-Eestis, mis köidab meeli unikaalse looduse ja pärandiga minevikust kui ka põnevate ettevõtmiste ja tegusate inimestega tänapäeval. Mulgimaal asub kolm omavalitsust: Tõrva vald, Mulgi vald ja Viljandi vald ning põnevatel ettevõtmistel saad hoida silma peal ja koguda inspiratsiooni Mulgimaa infoportaalis
 
Tõrva valla pindala on 649 km², Tõrva valla naabriteks on Valga maakonnas Otepää vald ja Valga vald, Tartu maakonnas Elva vald, Viljandi maakonnas Tarvastu vald ja Karksi vald. Valla territooriumil on 39 asustusüksust, nendest 1 vallasisene linn (Tõrva linn), 2 alevikku (Helme alevik, Hummuli alevik) ja 36 küla. 01.01.2022 seisuga elas Tõrva vallas 5992 inimest. 


Tõrva vald on järvede- ja jõgederikas, veekogude andmed (jõed, ojad, kraavid, järved, paisjärved) on esitatud ühinenud valdade (Helme, Hummuli ja Põdrala valla) üldplaneeringutes. Tõrva valla põhjaosa kujutab endast lainjat tasandikku, mida liigendavad üksikud põhja-lõunasuunalised suurvoored ja mõningate väiksemate jõgede orud. Valla kesk- ja lääne osas asuvale Sakala kõrgustikule on omane orgudest liigestatud lainja maastiku domineerimine. Orud on pinnamoe peamised liigestajad, mis kohati moodustavad orustikke. Tähelepanuväärsemad orud on Õhne ja Helme org koos neisse suubuvate väiksemate ja lühemate külgorgudega. Valla lõunaosas paiknevad suured metsamassiivid, pinnamood on liigestatud mõhnastikega.