Veemajandus

Tõrva vallas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid osaühing Tõrva Veejõud
 

Tõrva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031
Tõrva linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud alal on kõigil kinnistu omanikel õigus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Soovi korral tuleb liitujal vastava avaldusega pöörduda OÜ Tõrva Veejõud poole.