Tõrva Vallavalitsuse koosseis

 

 Ametikoht Nimi Kontakt
 Vallavanem Helen Elias

554 0358
helen.elias@torva.ee

 Abivallavanem Aivar Uibu

515 3546
aivar.uibu@torva.ee

 Abivallavanem Lauri Drubinš

512 4285
lauri.drubins@torva.ee

 Vallavalitsuse liige Tõnu Jaansalu

766 5312

tonu@torva.ee

 Vallavalitsuse liige Maire Appo

766 5320
maire@torva.ee