Tõrva valla erateede remondi- ja ehitustööde toetus

Tõrva vallavolikogu on kehtestanud valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise korra, mille eesmärk on toetada erateede omanikke teede seisukorra parandamisel.

2022. aastal on valla eelarves planeeritud toetusteks 18 tuhat eurot.

Toetust saab taotleda isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel või asukoht äriregistri andmetel on Tõrva vald ja kes omab Tõrva valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi alusel.

Toetuse suuruseks on kuni 50 protsenti tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 600 eurot ühe eratee kohta aastas.

Taotlejatest tekib pingerida, mille moodustamise aluseks on järgmised põhimõtted:

1) suurim kasusaajate hulk;
2) tööde soodsaim maksumus;
3) varasem toetuse mittesaamine.

Üle kahe korra üldjuhul toetust ei eraldata. Korduva toetuse taotlejal on kohustus tõendada ka eelmised toetusest tehtud tööd.   

Toetuse peab ellu viima kolme kuu jooksul abikõlbulikuks tunnistamisest.

Toetuse taotlusi saab esitada Tõrva valla kodulehel selle lehe allosas, saata täidetud taotlusvorm digitaalselt allkirjastatult aadressile torva(at)torva.ee või tuua Tõrva Vallavalitsusse aadressil Kevade 1, Tõrva.

Taotlusi võetakse vastu 25. aprillini 2022.

Tõrva valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord 

Täiendav info: 
Tõnu Jaansalu
515 6243
766 5312
tonu@torva.ee

 

Toetuse taotlemine:

  • taotlusvorm  (docx)
  • Täida taotlusvorm ning saada see digitaalselt allkirjastatuna torva@torva.ee või too väljaprinditud taotlus Tõrva Vallavalitsusse (Kevade 1, Tõrva).
 

E-taotlemine:

  • www.torva.ee lehe ülemises paremas osas on kast "Logi sisse"
  • logi sisse ning sisesta PIN1 
  • peale sisselogimist avaneb käesoleva lehe allosas e-taotlusvorm
  • seejärel täida taotlusvorm ning digiallkirjasta, sisestades PIN2
  • kohale jõuavad ainult korrektselt digiallkirjastatud vormid.