Tõrva Muusikakool

Männiku 5, Tõrva 
Tõrva linn

767 9459
muusikakool(at)torva.ee

 

Direktor:

Thea Leitmaa 
767 9459
529 7974
muusikakool(at)torva.ee

 

Direktori vastuvõtule soovijatel palume sobiva aja kokkuleppimiseks eelnevalt ette helistada ülaltoodud telefoninumbritel.

 

Tõrva Muusikakooli põhimäärus

 

Tõrva Muusikakooli tasuliste teenuste hinnakiri on leitav seotud failide alt (Tõrva Vallavalitsuse määrus 15.12.2022)

 

Tõrva Muusikakooli sisseastumisavaldus õpilastele 

Tõrva Muusikakooli sisseastumisavaldus täiskasvanutele 

 

Avaldused saab alla laadida ning saata digiallkirjastatud kujul muusikakool(at)torva.ee

 

Koolist

Tõrva Muusikakool töötab alates 1. septembrist 1985 Tõrva gümnaasiumi hoones ja kasutab õppetööks gümnaasiumi klassiruume. Tunnid toimuvad õhtupoolikuti, õpilase õppetegevusest vabal ajal.

Muusikakoolis toimub õpe individuaal- (pilliõpetus) ja rühmatundides (eelklass, solfedžo, muusikalugu, ansamblid, orkestrid).

Tõrva Muusikakooli olulisemad funktsioonid on:

 • huvihariduse andmine piirkonnas elavatele lastele, noortele ja täiskasvanutele, sealhulgas teadmiste ja oskuste õpetamine ja kinnistamine, mis on vajalikud muusikaõpingute jätkamiseks kesk- ja kõrgemas astmes;
 • muusikat austava ja hindava kontserdipubliku kasvatamine;
 • kohaliku kultuurielu rikastamine, õpilaste ja õpetajate osalemine erinevate ürituste muusikalisel ilmestamisel.

Tõrva Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavad.

Õppeprotsess kulgeb astmeti:

 • Eelklass: 1-2 aastat
 • Põhiastmed: noorem aste I-IV klass, vanem aste V-VII klass.
 • Lisa- aasta: 1-2 õppeaastat (soovi korral)

Üleminekul nooremast astmest vanemasse tuleb sooritada eksam põhipillis ja tasemetöö solfedžos.

Vanema astme lõpetamisel toimuvad lõpueksamid ja antakse välja muusikakooli lõputunnistus.

Eelklassi ja põhiastme I klassi võetakse õpilane vastu lapsevanema avalduse alusel konkursi korras.

Alates 2008. aastast  töötab koolis huviõppe osakond, kus õppetöö toimub väiksema ainemahuga õppekava alusel.

Alates 1.11. 2014 on muusikakoolis avatud vabaõppe osakond. Vabade kohtade olemasolul saavad muusikalist haridust omandada ka täiskasvanud.

2015. aastal ühendati Tõrva laulustuudio muusikakooliga ning avati klassikalise ja pop-jazz laulu osakond. Laulmist saavad õppida muusikakooli põhi- või huviõppe osakonnas pilli õppivad õpilased.

Muusikakoolis õpetatavad pillid: klaver, viiul, tšello, kitarr, kromaatiline kannel, väikekannel, akordion, lõõtspill, plokkflööt, flööt, klarnet, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv jt puhkpillid. Õppida saab erinevaid löökpille. Lisaks saab õppida laulmist.

Alates III klassist saab lisapillina (teise pillina) õppida erinevaid pille: klaverit, kitarri, kannelt, puhk- ja löökpille.

Tõrva Muusikakoolis tegutsevad järgmised ansamblid:

 • viiuldajate ansambel (kaasa mängivad ka vilistlased)
 • klaveriansamblid (4- ja 6-käel)
 • kandleansambel
 • kitarriansambel
 • puhkpilliorkester (loodud 2019. aasta sügisel). Orkestris mängivad õpilased, vilistlased, lapsevanemad ja õpetajad.

2019/20. õppeaastal õpib muusikakoolis kõigis õppevormides kokku 100 õpilast Tõrva vallast ning 3 õpilast teistest valdadest (Elva, Otepää ja Viljandi).

Koolis töötab 14 õpetajat.

2023/24 õppeaastat alustati uues asukohas - Männiku tn 5, Tõrva linn, mis on tuntud Tõrva kultuurimaja hoonena.