Tõrva valla kaasav eelarve 2022

Mis on kaasav eelarve?
Kaasav eelarve on paljudes maailma riikides kasutatav kogukonna kaasamise viis, kus valla eelarve koostamisel antakse kohalikele inimestele otsene võimalus kulutuste tegemisel teatud summa osas kaasa rääkida.

Tõrva valla eelarves on kaasava eelarve osa suuruseks 30 000 eurot.

Kes saab ideed esitada ja millised peavad ettepanekud olema?
Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ideena pakutav rajatav objekt, sündmus või muu ettevõtmine peab olema suunatud avalikkusele.
Idee esitaja võib, aga ei pea ise olema idee elluviija.

Millal ja kuhu oma idee esitada?
Ettepanekuid saab saata 25. aprillini 2022 e-posti teel torva@torva.ee, posti teel Tõrva vallavalitsusele aadressil Kevade 1, Tõrva linn või tuua paberkandjal Tõrva vallavalitsuse sekretärile.

Ettepaneku saab esitada ka selle lehe all oleva vormi kaudu. Vormi nägemiseks on vajalik kõigepealt sisse logida (üleval paremal LOGI SISSE), seejärel tuleb täita vorm ning see digiallkirjastada. 

Mida ettepanek peab sisaldama?
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Tõrva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Tõrva valla eelarvest vajalik ja oluline);
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Mis saab edasi?
Pärast ideekorje lõppu analüüsib esitatud ettepanekuid hindamiskomisjon.
Ettepanekute analüüsil ja hindamisel lähtutakse ettepaneku teostatavusest, kulutuste põhjendatusest ja eelarve läbipaistvusest ning mõjust kogukonna vajadustele.
Kõik tehniliselt korrektsed esitatud ettepanekud suunatakse rahvahääletusele, mille põhjal reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule. Ellu viiakse enim hääli saanud idee(d) kaasava eelarve rahaliste vahendite ulatuses.
Hääletusel saavad osaleda ainult Tõrva valda registreeritud elanikud, kes on vähemalt 16-aastased.

Pane oma idee kirja - võib olla saab just teie mõte teoks!

Loe ka kaasava eelarve hea tava!

Lisainfo:
Ilona Tiigi
arendusspetsialist
ilona.tiigi@torva.ee

Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!

2021

Tõrva valla kaasavast eelarvest rahastatakse kolm ja pool projekti!

Tõrva valla kaasava eelarve edukad ideed on selgunud - kõige rohkem hääli kogus pubi Juudase kontserdisari, sellele järgnes Tõrva Võrkpalliklubi ettepanek Riiska järve äärde varjualuse tegemiseks ning kolmanda koha saavutas Ritsu kogukonna õppeköök. Osalise rahastuse saab ka Ala küla mängu- ja terviseväljaku projekt.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann tänas kõiki ideede esitajaid ja hääletajaid. „Kaasava eelarve vahenditest viiakse ellu vajalikud ideed erinevates kohtades üle valla. Lisaks rahastuse saavate projektide otsesele kasule vallaelanike jaoks, on omaette väärtuseks kõik esitatud ettepanekud, kuna juhivad tähelepanu tõrvakate jaoks olulistele kitsaskohtadele ja soovidele. Mitmed esitatud ettepanekud saame tehtud vallavalituse jõududega juba sel aastal – näiteks plaanime enne suvehooaja algust Vanamõisa järve ääres olevad WC-d teha suvituslinnale kohaseks," sõnas Ruusmann. „Palju õnne pubi Juudasele! Nende planeeritud kontserdisari on ühtlasi hea kingitus Tõrva linna 95. sünnipäevaks."

Kokku hääletas ideede poolt 396 Tõrva valla elanikku, kellest 394 kasutas hääletamiseks Volise keskkonda.
Pubi Juudase ettepanek kogus 79 häält ning kontserdisarja korraldamiseks kulub kaasava eelarve vahenditest 7000 eurot. Tõrva Võrkpalliklubi varjualune Riiska järve äärde sai 56 poolthäält ning selle eeldatav maksumus on 4590 eurot.
Ritsu kogukonna õppeköök saavutas kolmanda koha 42 häälega ja maksumusega 4000 eurot.
Neljandale kohale jõudis Tõrva linna keskväljaku edasiarendus purskkaevu näol, kuid kuna selle projekti eeldatav kogumaksumus on märgatavalt suurem kui esikolmiku rahastusest ülejääv summa ja osaliselt pole seda võimalik ellu viia, siis otsustati suunata ülejääk häältearvult viiendale kohale platseerunud Ala küla mängu- ja terviseväljaku osaliseks elluviimiseks.  

Tõrva valla kaasava eelarve hääletus on avatud kuni 15. märts 2021. 

Hääletada ja ettepanekutega tutvuda on võimalik VOLISe lehel ja Tõrva vallavalitsuses kohapeal. 

Hääletusele suunatud ettepanekud:
1. Ala küla mängu- ja terviseväljak
2. Elektrifitseeritud Tõrva
3. Erakordsed etenduskunsti elamused Hummulisse
4. Iseteeninduslik remondipunkt ratastele Tõrva linnas
5. Jalaväepolgu võitlejate mälestussammas Helmes
6. Jalgrattaga Tõrva valda avastama
7. Koerte park
8. Mälestusmärk ja prügikastid Patküla kooli asemele/Patküla koolihoone mälestamine (ühendatud samateemalised ettepanekud)
9. Mänguväljak Hummuli kooli juurde
10. Petanque väljakute ehitamine Tõrva valda
11. Pubi Juudase kontserdisari
12. Purskkaev
13. Riiska puhkeala laiendamine
14. Ritsu kogukonna õppeköök
15. Slackline rändpark
16. Suvine pop-up cafe
17. Suvituslinnale kohane järveäärne WC
18. Tantsumäe puhkeala
19. Tegevused õues
20. Tikste matkarada igaühele
21. Tõrva kultuurielu nähtavaks ja kuuldavaks
22. Tõrva linna keskväljaku edasiarendus - purskkaev
23. Varjualune Tõrva linna Riiska järve palliväljakute äärde
24. Pingid Veski tänavale

Kaasav eelarve

Kaasav eelarve ootab lennukaid mõtteid üle Tõrva valla!

Mis on kaasav eelarve?
Kaasav eelarve on paljudes maailma riikides kasutatav kogukonna kaasamise viis, kus valla eelarve koostamisel antakse kohalikele inimestele otsene võimalus kulutuste tegemisel teatud summa osas kaasa rääkida.

Tõrva valla eelarves on kaasava eelarve osa suuruseks 20 000 eurot.

Kes saab ideed esitada ja millised peavad ettepanekud olema?
Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ideena pakutav rajatav objekt, sündmus või muu ettevõtmine peab olema suunatud avalikkusele.
Idee esitaja võib, aga ei pea ise olema idee elluviija.

Millal ja kuhu oma idee esitada?
Ettepanekuid saab saata 2020. aasta lõpuni e-posti teel torva@torva.ee, posti teel Tõrva vallavalitsusele aadressil Kevade 1, Tõrva linn või tuua paberkandjal Tõrva vallavalitsuse sekretärile.

Ettepaneku saab esitada ka selle lehe all oleva vormi kaudu. Vormi nägemiseks on vajalik kõigepealt sisse logida (üleval paremal LOGI SISSE), seejärel tuleb täita vorm ning see digiallkirjastada. 

Mida ettepanek peab sisaldama?
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Tõrva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Tõrva valla eelarvest vajalik ja oluline);
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Mis saab edasi?
Pärast ideekorje lõppu analüüsib esitatud ettepanekuid hindamiskomisjon.
Ettepanekute analüüsil ja hindamisel lähtutakse ettepaneku teostatavusest, kulutuste põhjendatusest ja eelarve läbipaistvusest ning mõjust kogukonna vajadustele.
Kõik tehniliselt korrektsed esitatud ettepanekud suunatakse rahvahääletusele, mille põhjal reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule. Ellu viiakse enim hääli saanud idee(d) kaasava eelarve rahaliste vahendite ulatuses.
Hääletusel saavad osaleda ainult Tõrva valda registreeritud elanikud, kes on vähemalt 16-aastased.

Pane oma idee kirja - võib olla saab just teie mõte teoks!

Loe ka kaasava eelarve hea tava!

Lisainfo:
Ilona Tiigi
arendusspetsialist
ilona.tiigi@torva.ee