Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus

Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise või tema taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus 30 päeva jooksul.

Vallavalitsus teavitab vedajat jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamisest ja selle tähtajast kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud isikute jäätmekäitluse üle teostatakse järelevalvet vastavalt seadusele.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates jäätmevaldajale nende asjaolude teatavaks saamisest.

Vallavalitsusel on õigus jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine kehtetuks tunnistada, kui:

  • jäätmevaldaja on esitanud korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluses valeandmeid;
  • jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise aluseks olnud põhjused on ära langenud;
  • jäätmevaldaja avaldab selleks soovi.

Kuidas täita taotlust?

  • lehe ülemises paremas osas on kast "Logi sisse"
  • logi sisse ning sisesta PIN1 
  • seejärel täida taotlusvorm ning sisesta PIN2

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus Tõrva Vallavalitsusele (.doc)

Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!