Reklaam

Tõrva Vallavalitsus väljastab reklaami avalikustajale reklaamiloa 10 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks Tõrva vallas

Palume reklaamiloa taotluse esitamisel sellega arvestada ning taotlus esitada aegsasti! 

  Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja vallavalitusele vormikohase reklaamiloa taotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega, mittestatsionaarse reklaami puhul värvifoto;
  2) asendiskeem, millel näidatakse ära reklaami paigaldamise asukoht;
  3) hoonele või rajatisele paigaldatava reklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaž koos reklaami paigalduskoha äranäitamisega;
  4) territooriumi, hoone või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike nõusolek;
  5) tehnovõrgu või -rajatise omaniku/valdaja kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike nõusolek;
  6) kasutusluba, kui reklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele;
  7) Transpordiameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui reklaam paigaldatakse teemaale teekaitsevööndi alale;
  8) Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale.

 

Taotlemine

E-taotlemine

  • lehe ülemises paremas osas on kast "Logi sisse"
  • logi sisse ning sisesta PIN1 
  • peale sisselogimist avaneb lehe allosas e-vorm
  • seejärel täida taotlusvorm ning sisesta PIN2

 

Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!