Valdkonna üldkontaktid

 Nimi ja ametikoht Töövaldkond Vastuvõtuaeg Kontakt
 Lauri Drubinš
 Abivallavanem
    512 4285
lauri.drubins@torva.ee


 Ingrid Püvi
Sotsiaalosakonna juhataja

Valdkonna juhtimine, sotsiaaltöö ja
lastekaitsetöö korraldamine, koduteenus, täiskasvanute eestkoste

Vastuvõtt etteregistreerimisel
Tartu 4, Tõrva

5301 4335
ingrid.pyvi@torva.ee
 

Kärol Kangur
Sotsiaaltööspetsialist

Eluruumitagamise taotlused, täiskasvanute hooldekodusse paigutamine, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine

Vastuvõtt E ja K 9.00-12.00

Muul ajal etteregistreerimisel

Tartu 4, Tõrva

5302 1125
karol.kangur@torva.ee
Kersti Jürise
Sotsiaaltööspetsialist
Ühekordne sotsiaaltoetus, matusetoetuse
taotlemine, toimetulekutoetuste taotlemine, parkimiskaartide väljastamine, sotsiaaltransporditeenus, hooldajatoetuse taotlemine, isiklik abistaja

Vastuvõtt E ja K 9.00-12.00

Muul ajal etteregistreerimisel

Tartu 4, Tõrva

526 7613
kersti.jurise@torva.ee


Lastekaitsespetsialist
Lastekaitsealased tegevused, alaealiste eestkoste, asendus- ja järelhooldusteenus, turvakoduteenus, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja muud teenused puudega lapsele

Vastuvõtt etteregistreerimisel

Tartu 4, Tõrva
 

 

Tea Tuvikene
Lastekaitsespetsialist 

 Lastekaitsealased tegevused, alaealiste eestkoste, asendus- ja järelhooldusteenus, turvakoduteenus, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja muud teenused puudega lapsele

Vastuvõtt etteregistreerimisel

Tartu 4, Tõrva

5860 8005

tea.tuvikene@torva.ee

Kristi Napast
NGTS noorte heaolu spetsialist
Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 16–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks

Vastuvõtt etteregistreerimisel

Kevade 1, Tõrva

5454 5410

kristi.napast@torva.ee

 Aime Raidla 
 Raamatupidaja-sekretär
   
766 5348
aime.raidla@torva.ee