Valdkonna üldkontaktid

 Nimi ja ametikoht Töövaldkond Vastuvõtuaeg Kontakt
 Lauri Drubinš
 Abivallavanem
    512 4285
lauri.drubins@torva.ee

Liisa Luht
Sotsiaalosakonna juhataja

Valdkonna juhtimine, sotsiaaltöö ja
lastekaitsetöö korraldamine, koduteenus, täiskasvanute eestkoste

Vastuvõtt etteregistreerimisel
Tartu 20, Tõrva

5301 4335
liisa.luht@torva.ee
 

Kärol Kangur
Sotsiaaltööspetsialist

Eluruumitagamise taotlused, täiskasvanute hooldekodusse paigutamine, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine

Vastuvõtt E ja K 9.00-12.00

Muul ajal etteregistreerimisel

Tartu 20, Tõrva

5302 1125
karol.kangur@torva.ee
Kersti Jürise
Sotsiaaltööspetsialist
Ühekordne sotsiaaltoetus, matusetoetuse
taotlemine, toimetulekutoetuste taotlemine, parkimiskaartide väljastamine, sotsiaaltransporditeenus, hooldajatoetuse taotlemine, isiklik abistaja

Vastuvõtt E ja K 9.00-12.00

Muul ajal etteregistreerimisel

Tartu 20, Tõrva

526 7613
kersti.jurise@torva.ee

Kristi Kiusalaas
Lastekaitsespetsialist
Lastekaitsealased tegevused, alaealiste eestkoste, asendus- ja järelhooldusteenus, turvakoduteenus, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja muud teenused puudega lapsele

Vastuvõtt etteregistreerimisel

Tartu 20, Tõrva
5309 0211
kristi.kiusalaas@torva.ee

Liina Põldsalu
Lastekaitsespetsialist 

 Lastekaitsealased tegevused, alaealiste eestkoste, asendus- ja järelhooldusteenus, turvakoduteenus, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja muud teenused puudega lapsele

Vastuvõtt etteregistreerimisel

Tartu 20, Tõrva

5860 8005
liina.poldsalu@torva.ee

 Aime Raidla 
 Raamatupidaja-sekretär
   
766 5348
aime.raidla@torva.ee