Valdkonna üldkontaktid

 Nimi ja ametikoht Töövaldkond Vastuvõtuaeg Kontakt
 Helen Elias
 Abivallavanem
    766 5319, 554 0358
helen.elias@torva.ee

 Taimo Tugi 
 Sotsiaalosakonna
 juhataja

Valdkonna juhtimine, sotsiaaltöö ja
lastekaitsetöö korraldamine, koduteenus, täiskasvanute eestkoste

T 10.00-12.00
või muul ajal ainult eelneval kokkuleppel
Tartu 20, Tõrva

766 5347
5 301 4335
taimo.tugi@torva.ee

Kärol Kangur
Sotsiaaltööspetsialist

Ühekordne sotsiaaltoetus, matusetoetuse
taotlemine, toimetulekutoetuste taotlemine, parkimiskaartide väljastamine, sotsiaaltransporditeenus

T 8.00-12.00
N 13.00-17.00

Tartu 20, Tõrva

5302 1125
karol.kangur@torva.ee
 Eve Laar
 Sotsiaaltööspetsialist
Eluruumitagamise taotlused, täiskasvanute hooldekodusse paigutamine, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine

E 13.00-17.00
Toimub eelneval kokkuleppel
Hummuli

 


N 13.00-17.00
R 8.00-12.00
Tartu 20, Tõrva

Teistel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel

767 9764
Hummuli

 

766 8457
521 4317
Tartu 20, Tõrva

eve.laar@torva.ee

Kersti Köster
Sotsiaaltööspetsialist

 

Hooldajatoetuse taotlemine, isiklik abistaja, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine  

T 14.00-17.00
Riidaja

 

E 08.00-12.00
K 03.00-17.00
Tartu 20, Tõrva

Teisel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel

 

767 9733
Riidaja

 

766 8457
526 7613
Tartu 20,Tõrva

kersti.koster@torva.ee

 

 

Kristi Kiusalaas
 Lastekaitsespetsialist
Lastekaitsealased tegevused, alaealiste eestkoste

asendus- ja järelhooldusteenus, turvakoduteenus

E 8.00-12.00
K 13.00-17.00
Tartu 20, Tõrva
5309 0211
kristi.kiusalaas@torva.ee

Kaie Lomp
Lastekaitsespetsialist 

Lastekaitsealased tegevused, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja muud teenused puudega lapsele

E 13.00-17.00
K 8.00-12.00
Tartu 20, Tõrva

5860 8005

kaie.lomp@torva.ee

 Aime Raidla 
 Raamatupidaja-     sekretär
   
766 5348
aime.raidla@torva.ee
Kristi Napast
Hoolduskoordinaator
Hoolduskoordinaator aitab kliente ja nende lähedasi nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuste korraldamisel ning on toeks perearstidele sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamisel. Kokkuleppel
Kevade 1, Tõrva
5454 5410
kristi.napast@torva.ee