Tõrva Vallavolikogu komisjonid

Vastavalt Tõrva Vallavolikogu otsusele nr 35 (21. november 2017) on moodustatud järgmised alatised volikogu komisjonid: revisjonikomisjon, majandus-eelarve komisjon, sotsiaalkomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon, noorsootöökomisjon, spordikomisjon ning planeeringu-vallavara komisjon.